Bezoekuren

Algemene bezoekregeling: 11.30 - 20 uur 

 • We vragen u deze bezoekregeling te respecteren. Want rust is belangrijk voor het herstel van de patiënt. Een langdurig bezoek, of te veel bezoekers tegelijk, kunnen vermoeiend zijn.
 • Tijdens de bezoekuren gaan de onderzoeken en de verpleegkundige zorg gewoon door. Om de verzorging in de beste omstandigheden te laten verlopen, kunnen wij u vragen om even de kamer van een patiënt te verlaten.
Om de voorspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, gelden er enkele bijkomende maatregelen op onderstaande bezoekregeling: 
 • Er mag slechts één bezoeker tegelijkertijd aanwezig zijn. Er is geen limiet op aantal bezoekers per dag en op bezoeksduur.
 • Covidpatiënten die langer dan 14 dagen gehospitaliseerd zijn. Deze patiënten mogen één keer per week één meerderjarige bezoeker ontvangen. Op de afdeling Intensieve Zorgen is er geen bezoek toegelaten bij een covidpatiënt.
 • Uitzonderingen op de bezoekregeling bij zware zorgsituaties zijn bespreekbaar met het medische team. Aarzal niet om onze medewerkers hierover aan te spreken. 
 • Breng géén bezoek als u zich ziek voelt of als u een hoogrisicocontact had met een bevestigde covidpatiënt. 
 • Ontsmet uw handen bij het binnen- en buitengaan van het ziekenhuis en van de kamer, draag je mondmasker (chirurgisch of FFP2 mondmasker zonder ventiel) op correcte wijze en verlucht de ruimte. 

Specifieke bezoekuren

Intensieve zorgen

Materniteit

 • Van 14 tot 16 uur
 • Van 18 tot 20 uur 

Op Materniteit geldt voorlopig een beperkte bezoekregeling: beide ouders mogen onbeperkt langskomen. Broers en zussen zijn één uur per dag welkom. Voor de rest is er geen bezoek toegestaan. 

Neonatologie

 • Van 16 tot 16.15 uur
 • Van 19 tot 19.15 uur
 • Bezoek kan enkel samen met één van de ouders en maximaal 2 bezoekers tegelijk, of met beide ouders en één bezoeker.

Op Neonatologie geldt voorlopig een beperkte bezoekregeling: beide ouders mogen onbeperkt langskomen. Broers en zussen mogen een bezoekje brengen tussen 16 uur en 16.15 uur. of tussen 19 uur en 19.15 uur. Voor de rest is er geen bezoek toegestaan. 

Pediatrie 

Op Pediatrie mogen beide ouders onbeperkt op bezoek komen. Broers en zussen kunnen na overleg met de zorgverleners ook een bezoekje brengen. Als de patiënt covidpositief is, wordt het bezoek beperkt tot één ouder. Als ouders niet aanwezig kunnen zijn, mag er 1 bezoeker geregistreerd worden om bij het patiëntje te blijven.

PAAZ

 • Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 17.30 tot 20 uur
 • Op woensdag, zaterdag, zon- en feestdagen van 14 tot 20 uur

Spoed

Op Spoed is een aparte bezoekregeling voorzien. Deze zal u ter plaatse toegelicht worden. 

Respecteer de rust en stilte op de afdeling

 • We vragen om zo weinig mogelijk in de gangen rond te lopen en om de rust op de afdeling te bewaren. 
 • Beperk zo veel mogelijk uw gsm-gebruik in de gangen.