Bezoekuren

Algemene bezoekregeling: 11.30 - 20 uur 

 • We vragen u deze bezoekregeling te respecteren. Want rust is belangrijk voor het herstel van de patiënt. Een langdurig bezoek, of te veel bezoekers tegelijk, kunnen vermoeiend zijn.
 • Tijdens de bezoekuren gaan de onderzoeken en de verpleegkundige zorg gewoon door. Om de verzorging in de beste omstandigheden te laten verlopen, kunnen wij u vragen om even de kamer van een patiënt te verlaten.

Afspraken met bezoekers

 • Kom niet naar het ziekenhuis als je ziek bent of COVID-19-symptomen hebt.
 • Draag een mondmasker bij respiratoire symptomen (hoesten, niezen, verstopte neus, neusloop, keelpijn) en bij contact met patiënten met sterk verminderde afweer (oncologiepatiënten, patiënten op intensieve zorgen en neonatologie).
 • Ontsmet je handen bij aankomst en vertrek.
 • Zet het raam van de kamer op een kier voor verluchting.
 • Er mogen maximaal twee bezoekers tegelijkertijd aanwezig zijn. Er is geen limiet op aantal bezoekers per dag en op bezoekduur.
 • Denk aan de kwetsbaarheid van de patiënt en respecteer steeds de nodige afstand. Houd altijd uw neus-mondmasker op.
 • Loop niet onnodig op de gang.
 • Verlaat na het bezoek onmiddellijk het ziekenhuis.
 • Omwille van infectiegevaar, vragen we je om het sanitair op de gang te gebruiken en niet het toilet op de patiëntenkamer.
 • Huisdieren zijn niet toegelaten in het ziekenhuis met uitzondering van assistentiehonden. Voor deze dieren wordt er een officieel certificaat voorgelegd aan de verpleegkundige.
 • Houd het netjes. Onze onderhoudsmedewerkers stellen alles in het werk op het ziekenhuis schoon te houden. Respecteer hun werk en houd gangen, toiletten en kamers netjes.

Uitzonderingen bezoekregeling

 • Palliatief beleid: op elke afdeling waar de patiënt in einde levensfase verkeert wordt bezoek toegelaten doorheen de dag.
 • Patiënten in isolatie: wendt u tot de verpleging bij uw eerste bezoek. De bezoeker is verplicht beschermingsmateriaal aan te trekken conform de voorschriften op de isolatiekaart.
  • Max. 2 bezoekers tegelijkertijd
  • Bezoekers > 18 jaar
  • Breng geen bezoek als je lijdt aan een chronische aandoening of als je een verminderde afweer hebt.

Op bepaalde afdelingen gelden andere bezoekregelingen

Intensieve zorgen

 • Van 14.30 tot 15 uur
 • Van 19 tot 19.30 uur

Maximaal 2 bezoekers tegelijkertijd.

Bloemen en planten zijn niet toegestaan.

Beperkt bezoek op Intensieve Zorgen

Stroke unit

 • Van 12 tot 13 uur
 • Van 17 tot 19 uur

Materniteit

 • Van 15 tot 18 uur

Op Materniteit geldt voorlopig een beperkte bezoekregeling: beide ouders, broertjes en zusjes mogen onbeperkt langskomen. Daarboven mogen twee andere personen tegelijk op bezoek komen. 

Neonatologie

 • Van 16 tot 16.15 uur
 • Van 19 tot 19.15 uur
 • Bezoek kan enkel samen met één van de ouders en maximaal twee bezoekers tegelijk, of met beide ouders en één bezoeker.

Pediatrie 

 • van 14 tot 18 uur

Op Pediatrie mogen beide ouders, broertjes en zusjes onbeperkt op bezoek komen. Als ouders niet aanwezig kunnen zijn, mag er 1 bezoeker geregistreerd worden om bij het patiëntje te blijven. Daarenboven mogen twee andere personen tegelijk op bezoek komen tussen 14u en 18u. Er staat geen limiet op het aantal verschillende bezoekers, zo lang er niet meer dan 2 bezoekers tegelijk aanwezig zijn, ouders en eventuele broertjes en zusjes niet meegerekend. We vragen wel de bezoekduur in tijd te beperken.

PAAZ

 • Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 17.30 tot 20 uur
 • Op woensdag, zaterdag, zon- en feestdagen van 14 tot 20 uur

Spoed

Op Spoed is een aparte bezoekregeling voorzien. Deze zal u ter plaatse toegelicht worden. 

Begeleiders

Raadpleging

Als je op raadpleging komt, mag je steeds 1 begeleider meebrengen. Op de raadpleging pediatrie zijn vanzelfsprekend steeds beide ouders welkom.

Dagziekenhuis

Op het dagziekenhuis is steeds 1 begeleider welkom.

Heb je vragen of bedenkingen? Spreek dan onze medewerkers op een respectvolle manier aan. Verbale of fysieke agressie wordt niet getolereerd.