Bezoek op Intensieve Zorgen

Beperkt bezoek: 14.30 - 15 uur en 19 - 19.30 uur

We beperken de bezoekuren op de afdeling Intensieve Zorgen tot twee maal een half uur per dag

De wachtzaal voor de bezoekers bevindt zich voor de ingang van de afdeling. Een verpleegkundige komt bij de start van het bezoekuur de bezoekers daar verwittigen.

Rust is zeer belangrijk voor het herstel van de patiënten. Wij vragen bezoekers om de aangepaste bezoekuren te respecteren en het aantal bezoekers te beperken tot twee familieleden ouder dan 14 jaar. Zo kan de verzorging in de beste omstandigheden verlopen.