Patiëntenparticipatie: patiëntenpanel

Zorgen doen we samen

Via ons patiëntenpanel willen we patiënten en mantelzorgers actief betrekken bij het ziekenhuis en de bredere zorgregio. Het patiëntenpanel heeft een adviseren maar ook creërende rol:

Het panel gaf ons al advies over:

 • Ontwikkeling van ons VÏP-charter
 • Optimalisatie informatiedeling op spoedgevallen
 • Optimalisatie informatiedeling en educatie dagziekenhuis
 • Optimalisatie informatiedeling kostprijsinformatie
 • Optimalisatie toegankelijkheid van de zorg
 • Allerhande topics gerelateerd aan de nieuwbouw
 • Acties o.b.v. resultaten patiënttevredenheidsenquêtes (bv. verbeteren kostprijsinformatie en informatie over onderzoeken en behandeling)
 • Allerhande topics gerelateerd aan diensten of fora (bv. ethisch comité)

Het panel deed al aan co-creatie:

 • Vormgeving patiëntenkamer in nieuwbouw
 • Transmurale zorgpaden (bv. zorgpad palliatieve zorg, zorgpad prostatectomie)
 • Thematische co-creatiesessies bv. kostprijsinformatie, informatie over opname dagziekenhuis
Meer info over de acties van ons patiëtenpanel vind je in het jaarverslag.

Stel je kandidaat voor het panel!

We zijn op zoek naar patiënten, familieleden of mantelzorgers die onze patiëntengroep willen vertegenwoordigen. Het is belangrijk dat je frequente ervaringen in ons ziekenhuis hebt.

Wat verwachten wij van jou?

 • Je bent gemotiveerd om de zorg (zowel in RZ Tienen als in de brede regio) te verbeteren vanuit jouw ervaring.
 • Je kan in het belang van onze patiënten denken.
 • Je bent positief kritisch ingesteld en kan op een constructieve en diplomatische manier je mening delen.
 • Je voelt je goed in een groep en hebt goede sociale en communicatieve vaardigheden.
 • Je kan discreet omgaan met informatie.

Wat mag jij verwachten?

Het patiëntenpanel komt zeswekelijks samen voor een panelgesprek. Op basis van het thema dat in de vergadering aangehaald wordt, kan je op voorhand aangeven of je wilt deelnemen. Daarnaast zijn er nog andere intitiatieven zoals bijvoorbeeld rondgangen.

Wat bieden wij jou?

Door actief aan de slag te gaan in ons patiëntenpanel lever je een waardevolle bijdrage aan ons ziekenhuis. Als ‘dank je wel’ hiervoor, willen we graag iets terug doen. We voorzien een hapje en een drankje tijdens een overleg en per bijeenkomst een cadeaucheque ter waarde van 25 euro. 

Ben je geïnteresseerd en wil je meer informatie? Of wil je je meteen kandidaat stellen? Aarzel dan niet en vul onderstaand formulier in, stuur een mailtje naar kwaliteit@rztienen.be of bel naar de dienst Kwaliteit op het nummer 016 80 91 27. Daarna zal je uitgenodigd worden voor een eerste kennismakingsgesprek.

 

Inschrijving patiëntenpanel RZ Tienen

Wil je je kandidaat stellen voor het patiëntenpanel? Vul dan onderstaand formulier in.