Prijsraming ingrepen

Voor een aantal behandelingen en ingrepen hebben we een prijsraming gemaakt. Dat geeft u een idee van het kostenplaatje van uw opname. De prijzen zijn slechts richtprijzen en kunnen nog afwijken bij een langere verblijfsduur of eventuele complicaties. 

Hoe bent u verzekerd?

De kostprijs van uw opname is afhankelijk van hoe u verzekerd bent bij uw ziekenfonds in België. Kies hieronder uw situatie om de kostenramingen te zien.

Prijsramingen met Belgische ziekteverzekering

Prijsramingen met verhoogde tegemoetkoming ziekenfonds

Prijsramingen zonder Belgische ziekteverzekering

Verhoogde tegemoetkoming ziekenfonds

Sommige personen hebben op basis van inkomen of gezinssituatie recht op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (ook voorkeurtarief genoemd). Zij betalen bij een ziekenhuisopname een lager persoonlijk aandeel dan een gewoon verzekerde. U kunt bij uw ziekenfonds navragen of u hierop recht hebt. 

Hospitalisatieverzekering

Via uw hospitalisatieverzekering en/of de aanvullende verzekering van uw ziekenfonds, kunt u vaak nog bijkomende tegemoetkomingen ontvangen in de kosten van uw opname in het ziekenhuis. Informeer vooraf best bij hen over hun tussenkomst voor de betreffende ingreep. 

Meer over derdebetalersregeling hospitalisatieverzekering