Supplementen radiologische onderzoeken

De regeling rond supplementen werd op 4 december 2023 gewijzigd. Klik hier voor meer informatie.

Supplementen worden niet terugbetaald door het ziekenfonds. Ze vallen volledig ten laste van de patiënt.

Ambulant radiologisch onderzoek zonder supplementen

Onder bepaalde voorwaarden is een ambulant radiologisch onderzoek mogelijk aan conventietarief, dit is zonder supplement.  

Voorwaarden

  • U moet het conventietarief onmiddellijk telefonisch aanvragen als u uw afspraak maakt. 
  • Uw onderzoek aan conventietarief kan alleen tijdens kantooruren doorgaan. 
  • Het geplande onderzoek kan niet 's avonds, in het weekend of op feestdagen gebeuren.
Er worden geen extra supplementen aangerekend voor radiologische onderzoeken tijdens een (dag)opname in het ziekenhuis in een twee- of meerpersoonskamer.