Zorgverleners

Hieronder vindt u een aantal handige & snelle links naar verschillende onderdelen op onze website. 

Transmuraal meldpunt
RZ Tienen wil inzetten op het uitbreiden van onze functie als Community Hospital
Daarom kan je via dit online invulformulier een transmurale melding maken. 
Je kan hier zowel werkpunten als complimenten aanhalen m.b.t. de samenwerking tussen RZ Tienen en jou als zorgverlener/ -instelling. 
De dienst Kwaliteit van RZ Tienen neemt vervolgens contact met je op, om samen te komen tot specifieke en efficiënte leer- en verbeteracties, die achteraf opgevolgd zullen worden. 

Wijziging contactgegevens
Adreswijzigingen en dergelijke kunt u mailen naar huisarts@rztienen.be
Patiëntgegevens elektronisch ontvangen? 
Vraagt dit aan via ehealthbox@rztienen.be met vermelding van uw naam en adres, uw Riziv-nummer en het medisch-dossierprogramma waarmee u werkt.

Formulieren onderzoeken

Formulieren preoperatieve voorbereiding

Symposiakalender

Kwaliteitsindicatoren

Archief Hartslag

Elektronisch patiëntendossier