Wachttijden

Triage op Spoedgevallen

 • De snelheid van uw behandeling wordt vooral bepaald door de ernst van de klacht. Het kan dus voorkomen dat u langer moet wachten dan de patiënt die zich na u heeft aangemeld, of dat u sneller aan de beurt bent dan patiënten die al zitten te wachten.
 • Levensbedreigende aandoeningen krijgen steeds voorrang.
 • De triage is een inschatting van de ernst van uw klacht en gebeurt door een verpleegkundige van de dienst Spoedgevallen. Het triagesysteem werkt met kleurcodes. 

Rood

 • Er is onmiddellijke hulp vereist. 
 • Het gaat om een levensbedreigend letsel. Deze patiënten gaan rechtstreeks naar een onderzoeksruimte.
 • Eerste artsencontact: onmiddellijk

Oranje

 • Er is snelle hulp vereist.
 • Patiënt is ernstig ziek of heeft een ernstig letsel dat snelle behandeling vraagt. Deze patiënten gaan indien mogelijk rechtstreeks naar een onderzoeksruimte.
 • Streeftijd eerste artsencontact: binnen 10 min.

Geel

 • Behandeling kan even wachten.
 • Patiënt heeft een minder ernstig letsel of aandoening, maar verder onderzoek en/of behandeling is wel noodzakelijk.
 • Streeftijd eerste artsencontact: binnen 60 min.

Groen

 • Behandeling kan langere tijd wachten.
 • Patiënt heeft een gering letsel of aandoening.
 • Streeftijd eerste artsencontact: binnen 120 min.

Blauw

 • De hulpvraag is het minst spoedeisend.
 • Patiënt heeft reeds langere tijd klachten, zonder belangrijke verandering in het klachtenpatroon.
 • Streeftijd eerste artsencontact: binnen 240 min.