Weer naar huis (ontslag)

Toestemming arts

Uw behandelende arts deelt u mee wanneer u het ziekenhuis mag verlaten. Wil u het ziekenhuis verlaten zonder zijn toestemming? Dan moet u een verklaring ondertekenen dat u dit op eigen verantwoordelijkheid doet.

Documenten

  • De verpleegkundige informeert u over de nazorg en medicatie thuis, en geeft u eventuele voorschriften mee.
  • Hebt u bepaalde attesten nodig, bv. voor uw werkgever? Meldt dit aan de verpleegkundige.
  • U krijgt de ontslagbrief met verslag voor uw huisarts mee. Uw huisarts ontvangt van het ziekenhuis ook nog een elektronische ontslagbrief.
  • Verblijft u in een rusthuis? Of gaat u van het ziekenhuis naar een rusthuis? Dan bezorgen wij de ontslagbrief aan het rusthuis.

Vervoer naar huis

  • Voorzie begeleiding en vervoer voor uw terugkeer naar huis na een ingreep. U mag zelf niet autorijden.
  • Uw begeleider mag zijn auto voorrijden op de voorrijstrook aan de ingang van het ziekenhuis zodat u in de auto kunt stappen.
  • Voor het medische centrum: uw begeleider kan zijn auto 15 minuten gratis parkeren op de parking van het medisch centrum.
  • Informeer de verpleegkundige tijdig als u bv. een taxi of ziekenvervoerdienst wenst.
Zorg ervoor dat u de eerste 24 uur na uw ontslag uit het ziekenhuis niet alleen thuis bent, voor eventuele hulp of verzorging.

Hulp bij ontslag en verzorging thuis

Heeft u begeleiding nodig tijdens of na uw ontslag uit het ziekenhuis? Dan kan u contact opnemen met onze sociale dienst. Zij kunnen u onder andere helpen met huisverpleging, gezins- of bejaardenhulp,hulpmiddelen en ander aangepast materiaal.

Kosten & factuur opname

Alle informatie met betrekking tot uw factuur vindt u op deze pagina. U ontvangt uw factuur ongeveer 2 maanden na uw ontslag uit het ziekenhuis. 

Maak een afspraak

Campus Mariëndal

Ma-vr 8.30-17 u.
Bekijk route in het ziekenhuis

Campus St.-Jan

Ma-vr 8.30-17 u.
Bekijk route in het ziekenhuis