Kolommen van de gedetailleerde factuur

Kolommen van gedetailleerde factuur

Horizontaal op uw factuur vindt u 3 kolommen: kolom ten laste van het ziekenfonds, kolom ten laste van de patiënt en kolom supplementen. Deze 3 kolommen zijn van toepassing op bovenstaande 7 rubrieken.

kolom ten laste van het ziekenfonds
Dit betreft alle bedragen dewelke rechtstreeks door het ziekenhuis aan het ziekenfonds worden aangerekend.

kolom ten laste van de patiënt
'Ten laste van de patiënt' omvat de wettelijk voorziene persoonlijke bedragen, bedragen voor niet-vergoedbare producten (rubriek apotheek), bedragen voor verstrekkingen waarvoor de ziekteverzekering niet tussenkomt (rubriek honoraria), 'overige bedragen' (rubrieken 'Diverse kosten' en 'Andere leveringen') en bedragen volledig ten laste van de patiënt waarop 21% BTW is verschuldigd (bedrag zonder BTW).

kolom supplementen
Voor (dag)opname met verblijf in een kamer wordt dit aangerekend bovenop het officiële bedrag voor de kamer en voor het honorarium (zie bijlage bij de opnameverklaring). Het kamersupplement en het honorariumsupplement, voor wat betreft de artsen, zijn het gevolg van de keuze voor een individuele kamer. Voor andere verstrekkers is dit het gevolg van het feit dat ze niet-geconventioneerd zijn. Voor andere behandelingen, waarvoor u niet in een kamer verblijft, zijn deze kosten het gevolg van verzorging door een niet-geconventioneerde verstrekker. Deze bedragen zijn volledig ten laste van de patiënt.