Cataractoperatie

Prijsraming cataractoperatie

Patiënten met Belgische ziekteverzekering


Onderstaande prijsraming is louter informatief en geeft een richtprijs voor patiënten die verzekerd zijin bij een Belgisch ziekenfonds. U ziet uitsluitend de bedragen ten laste van de patiënt. De kostenramingen zijn berekend op een standaard ligduur. De uiteindelijke kostprijs kan hoger liggen bij een langere verblijfsduur of eventuele complicaties, of als de arts bijkomende onderzoeken of ingrepen uitvoert.

Dit gebeurt standaard in een dagopname.

  2-persoonskamer  1-persoonskamer
Verblijfskost + forfaits € 0 € 0
Kamersupplementen € 0 € 73
Geneesmiddelen, implantaten, medische hulpmiddelen (1) € 205 € 205
Honoraria zorgverleners (2) € 10 € 10
Supplement honoraria (3) € 0 € 990
Diverse kosten (4)  Volgens gebruik Volgens gebruik
Totaal aandeel patiënt  € 215 € 1278

(1) De kostenraming is berekend op een standaard lens. De kostprijs voor een multifocale lens bedraagt ongeveer 700 euro. Dit is niet in de kostenraming inbegrepen. 
(2) In de kostenraming zijn de honoraria van de raadpleging voor en na de operatie niet inbegrepen. Bij een catarctoperatie met een multifocale lens verhoogt het honorarium met 450 euro.   
(3) Het honorarium- of ereloonsupplement bij een éénpersoonskamer kan maximum 150 % bedragen op het wettelijk vastgelegde tarief voor medische prestaties. Honorariumsupplementen zijn volledig ten laste van de patiënt.
(4) Diverse kosten zijn kosten voor producten die niets met medische zorg te maken hebben zoals telefoonkosten en rooming-in, extra bestelde maaltijden op patiëntenkamer, wassen linnen, dranken. U vindt de volledige lijst in de opnameverklaring.