Voor een geplande raadpleging, onderzoek of opname

U bent in het buitenland verzekerd

Vraag vooraf de nodige documenten aan bij uw zorgverzekeraar. U vermijdt hiermee veel administratieve en financiële rompslomp.
Meer informatie vindt u in de overheidsfolder op www.medimmigrant.be

Opgelet! De Europese Ziekteverzekeringskaart (EZVK) volstaat enkel voor spoedopnames, niet voor geplande raadplegingen, onderzoeken of opnames.

U hebt een uitkering van het OCMW

Bent u niet in orde met het ziekenfonds of (nog) niet aangesloten? Ga vóór uw ziekenhuisafspraak naar het OCMW van uw verblijfplaats en vraag een betalingsgarantie. De betalingsgarantie moet gericht zijn aan het ziekenhuis en de datum en de behandelende arts vermelden.

De factuur wordt rechtstreeks naar uw OCMW verstuurd, als u beschikt over:

  • identiteitskaart of legimitatiebewijs
  • betalingsgarantie van uw OCMW 

U bent asielzoeker

Neem vóór uw ziekenhuisafspraak contact op met FEDASIL of uw opvangplaats. Vraag een betalingsgarantie. Of ga naar het OCMW waaraan u bent toegewezen voor dit document. De betalingsgarantie moet gericht zijn aan het ziekenhuis en de datum en de behandelende arts vermelden.

De factuur wordt rechtstreeks naar FEDASIL of uw OCMW verstuurd, als u beschikt over:

  • identiteitskaart of legimitatiebewijs
  • betalingsgarantie van FEDASIL of uw OCMW 

U hebt geen wettig verblijf (sans papiers)

Ga vóór uw ziekenhuisafspraak naar het plaatselijk OCMW-kantoor. Het OCMW onderzoekt of zij u kunnen helpen met de ziekenhuiskosten.

Patiënten zonder nodige documenten

Als u een van de bovenvermelde documenten niet hebt, moet u vooraf een voorschot betalen. Hoeveel deze voorschotten bedragen, vindt u in de infobrochure onderaan deze pagina.