U hebt dringende medische hulp nodig

  • Het ziekenhuis rekent voor dringende medische hulp een voorschot aan. U krijgt in elk geval de meest dringende medische zorgen toegediend. 
  • Hebt u een Europese Ziekteverzekeringskaart (EZVK), dan betaalt u alleen uw persoonlijk aandeel. De kosten worden rechtstreeks met een Belgisch ziekenfonds verrekend (conform internationale verdragen). 
  • U ontvangt een factuur op uw thuisadres voor uw eigen aandeel. Nadien kunt u via uw zorgverzekering (een deel van) deze kosten recupereren.