Honoraria zorgverleners

Dit zijn de vergoedingen die artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, vroedvrouwen, logopedisten en psychologen aanrekenen voor hun verstrekkingen. Ze worden ook wel erelonen genoemd. Ze zijn wettelijk vastgelegd door het Riziv.

Drie mogelijke honoraria zijn te onderscheiden

  • vergoedbare honoraria volledig ten laste van het ziekenfonds
  • honoraria deels ten laste van het ziekenfonds
  • honoraria volledig ten laste van de patiënt

In de kolom ‘ten laste van het ziekenfonds’ vindt u het bedrag dat rechtstreeks aan het ziekenfonds wordt gefactureerd.

In de kolom ‘ten laste van de patiënt’ staat uw persoonlijk aandeel in de vergoeding van de prestatie van de zorgverlener. Dit wordt ook het remgeld genoemd. Het remgeld is dus het verschil tussen het vastgelegde honorarium en wat het ziekenfonds terugbetaalt.

Honorariumsupplementen

Als u in een eenpersoonskamer verblijft, kunnen alle artsen honorarium- of ereloonsupplementen aanrekenen. Dit is een supplement bovenop het honorarium en wordt niet terugbetaald door het ziekenfonds. 

In de kolom ‘supplement’ staan de ereloonsupplementen van de artsen.

De honorariumsupplementen bij een eenpersoonskamer kunnen hoog oplopen en zijn volledig ten laste van de patiënt. 

Hoeveel kunnen de honorariumsupplementen bedragen?