Andere leveringen

Het gaat om kosten voor producten zoals bloed, bloedplasma, bloedderivaten, gipsbanden en ander gipsmateriaal, radio-isotopen.

Deze zijn gedeeltelijk of volledig ten laste van de patiënt en worden op de factuur duidelijk omschreven.