Ziekenvervoer

Ons ziekenhuis organiseert geen eigen ziekenvervoer. Daarom is deze rubriek niet van toepassing voor ons ziekenhuis. Vervoer verricht door een externe firma valt hier niet onder. U ontvangt rechtstreeks van hen een factuur, als u van hun diensten gebruik hebt gemaakt.