Honorariumsupplementen bij een opname

Een honorarium- of ereloonsupplement is een supplement bovenop het honorarium of ereloon van de arts. 

Honoraria zijn de vergoedingen die artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, vroedvrouwen, logopedisten en andere zorgverleners aanrekenen voor hun raadpleging of onderzoek. Ze zijn wettelijk vastgelegd door het Riziv.

Hoeveel bedraagt het honorariumsupplement?

  • Het honorariumsupplement in een eenpersoonskamer mag maximaal 150% op het wettelijk vastgelegde ereloon van de arts bedragen. 
  • Bijvoorbeeld: een arts rekent maximaal 150% als honorariumsupplement. Voor een ingreep die wettelijk 75 euro kost en waarvoor het ziekenfonds 50 euro terugbetaalt, zal u 137,5 euro zelf betalen (25 euro persoonlijk aandeel en 112,5 euro honorariumsupplement).
  • Bij uw ingreep of behandeling kan meer dan één arts betrokken zijn. Ook die andere artsen (bv. chirurg(en), anesthesist) mogen ereloonsupplementen aanrekenen, als u een eenpersoonskamer kiest.
  • Verblijft u in een gemeenschappelijke kamer of een tweepersoonskamer, dan betaalt u geen honorariumsupplementen.

Uitzonderingen

In de volgende situaties zijn er geen honorariumsupplementen op een eenpersoonskamer van toepassing: 

  • Een opname in een eenpersoonskamer is medisch noodzakelijk; de behandelende arts beslist hierover. 
  • Uw gekozen kamertype is niet beschikbaar en u verblijft daarom in een eenpersoonskamer. 
  • U verblijft op een eenheid intensieve zorg of de spoedgevallendienst.