Afspraken rond veilige zorg

  • Een correcte identificatie in het ziekenhuis is belangrijk om te vermijden dat uw gegevens onder een verkeerde naam in het medisch dossier worden geregistreerd en om misbruik te voorkomen. Daarom vragen we een wettelijk en geldig legitimatiebewijs zoals uw identiteitskaart.
  • De veiligheid van onze patiënten is een topprioriteit in ons ziekenhuis. De inschrijvingsmedewerker zal bij uw opname een polsbandje met uw persoonsgegevens aanbrengen. Het is van groot belang dat u altijd uw identificatiebandje draagt. Zo weet elke zorgverlener wie u bent en worden vergissingen vrijwel uitgesloten. 
  • Informeer onze zorgverleners zo correct en volledig mogelijk over uw gezondheidstoestand en medicatiegebruik. Gebruik hiervoor het thuismedicatieformulier.
    Meer informatie over thuismedicatie
  • Werk goed mee aan de behandeling waarmee u hebt ingestemd. Volg de adviezen van elke zorgverlener nauwkeurig op: innemen van geneesmiddelen, aanwijzingen van kinesisten, dieetvoorschriften ...
  • U mag geen geneesmiddelen op de kamer bewaren of zelf innemen. U moet alle meegebrachte medicatie afgeven en de verpleging bewaart dit tot uw ontslag uit het ziekenhuis.
  • Als u de afdeling verlaat, verwittig dan steeds de verpleging.