Thuismedicatie

Informeer ons over uw thuismedicatie

Artsen en andere zorgverleners moeten weten welke medicatie u thuis neemt.

 • Bezorg ons bij de raadpleging of voor een opname een lijst van alle medicatie die u neemt of hebt genomen.
 • Met een volledige en juiste lijst kunnen we de kans op medicatiefouten verkleinen.
 • Noteer op de lijst alle geneesmiddelen met of zonder voorschrift, maar ook voedingssupplementen en homeopathische producten.

Gebruik onze handige medicatielijst

 • U kunt het formulier van ons ziekenhuis invullen of laten invullen door uw huisarts, verpleegkundige of familie. Op de keerzijde staan bijkomende vragen die bij een ziekenhuisopname van belang zijn. U kunt het thuismedicatieformulier onderaan op deze pagina downloaden. 
 • Noteer in de lijst elk geneesmiddel dat u inneemt met of zonder voorschrift. Denk ook bijvoorbeeld aan voedingssupplementen of homeopathische middelen, spuitjes en puffers.
 • Schrijf bij elke medicatie: de naam (bv. Dafalgan Forte), de dosering van de medicatie (bv. 1 g) en hoe vaak u deze medicatie neemt (bv. 4x per dag) en wanneer u ze neemt (bv. 8u-12u-16u-20u)
 • Pas iedere keer uw medicatielijst aan als u nieuwe medicatie of een nieuwe dosis van een geneesmiddel moet innemen, of wanneer medicatie gestopt wordt.
Heb altijd uw medicatielijst op zak!
Zo kan in noodsituaties snel gehandeld worden en kunnen artsen, uw apotheker en andere zorgverleners u beter verzorgen.

Welke medicatie krijgt u in het ziekenhuis?

 • Uw behandelende specialist beslist of u uw thuismedicatie tijdens uw ziekenhuisverblijf moet verder nemen of tijdelijk stopzetten.
 • U mag geen geneesmiddelen op de kamer bewaren of zelf innemen. U moet alle meegebrachte medicatie afgeven en de verpleging bewaart dit tot uw ontslag uit het ziekenhuis.
 • De naam of de vorm van medicatie die u in het ziekenhuis krijgt, kan soms verschillen van wat u thuis neemt, bv. een generisch product tegenover een origineel merkproduct. Het ziekenhuis werkt wettelijk verplicht met een vaste geneesmiddelenlijst. Uiteraard gaat het altijd om identieke of gelijkaardige medicatie.
 • Soms kan medicatie via een infuus (intraveneus) worden toegediend in plaats van met een pilletje. Een infuus of een pilletje heeft dezelfde werking en is ook even werkzaam.
 • Als u weer naar huis mag, krijgt u een lijst met de eventuele nieuwe medicatie aangevuld met uw thuismedicatie.

Downloads