Respect voor zorgverleners en materiaal

  • Respecteer de inzet van alle zorgverleners en medewerkers van het ziekenhuis. 
  • In ons ziekenhuis is geen plaats voor discriminerende opmerkingen, agressie of andere vormen van bedreigingen.
  • Kom uw afspraken voor een raadpleging bij uw zorgverlener na. Als u niet kunt komen, verwittig dan zo snel mogelijk en ten laatste 24 uur op voorhand de zorgverlener of het secretariaat. Zo voorkomt u een verzuimvergoeding.
  • Behandel het materiaal van het ziekenhuis met zorg: laat het niet rondslingeren en beschadig het niet. 
  • Denk ook aan het werk van onze schoonmakers en hou de gangen, wachtzalen, toiletten en de kamer netjes.