Rust en privacy van patiënten

  • Zet het geluid van radio en televisie niet te luid om de rust van uw medepatiënten niet te storen. We vragen om na 22 uur de televisie uit te zetten en niet meer te telefoneren. Voldoende rust is belangrijk voor een optimaal herstel.
  • Om de rust op de afdeling te bewaren vragen we bezoekers om zo weinig mogelijk in de gangen rond te lopen en zo veel mogelijk het gsm-gebruik in de gangen te beperken.