Bevalling

Prijsraming bevalling

Patiënten met Belgische ziekteverzekering en verhoogde tegemoetkoming
 

Onderstaande prijsraming is louter informatief en geeft een richtprijs voor patiënten die verzekerd zijin bij een Belgisch ziekenfonds met verhoogde tegemoetkoming. U ziet uitsluitend de bedragen ten laste van de patiënt. De kostenramingen zijn berekend op een standaard ligduur. De uiteindelijke kostprijs kan hoger liggen bij een langere verblijfsduur of eventuele complicaties, of als de arts bijkomende onderzoeken of ingrepen uitvoert.

Standaard ligduur: 4 dagen

  2-persoonskamer  1-persoonskamer
Verblijfskost + forfaits € 22 € 22
Kamersupplementen (1)  € 0 € 300
Geneesmiddelen, implantaten, medische hulpmiddelen € 70 € 70
Honoraria zorgverleners € 6 € 6
Supplement honoraria (2) € 0 € 1050
Diverse kosten (3) Volgens gebruik Volgens gebruik
Totaal aandeel patiënt € 98 € 1448

(1) In de prijsraming voor een 1-persoonskamer werd een standaard 1-persoonskamer genomen voor een supplement van 73 euro per dag. Indien u een luxekamer kiest, bedraagt het supplement 84 euro per dag. Het kamersupplement van een luxekamer voor 4 dagen bedraagt dan 336 euro.
(2) Het honorarium- of ereloonsupplement bij een éénpersoonskamer kan maximum 150% bedragen op het wettelijk vastgelegde tarief voor medische prestaties. Honorariumsupplementen zijn volledig ten laste van de patiënt.
(3) Diverse kosten zijn kosten voor producten die niets met medische zorg te maken hebben zoals telefoonkosten en rooming-in, extra bestelde maaltijden op patiëntenkamer, wassen linnen, dranken. U vindt de volledige lijst in de opnameverklaring.