Pacemaker

Prijsraming pacemaker

Patiënten met Belgische ziekteverzekering en verhoogde tegemoetkoming


Onderstaande prijsraming is louter informatief en geeft een richtprijs voor patiënten die verzekerd zijin bij een Belgisch ziekenfonds en een verhoogde tegemoetkoming genieten. U ziet uitsluitend de bedragen ten laste van de patiënt. De kostenramingen zijn berekend op een standaard ligduur. De uiteindelijke kostprijs kan hoger liggen bij een langere verblijfsduur of eventuele complicaties, of als de arts bijkomende onderzoeken of ingrepen uitvoert.

Standaard ligduur: 2 dagen

  2-persoonskamer   1-persoonskamer
Verblijfskost + forfaits € 20 € 20
Kamersupplementen € 0 € 120
Geneesmiddelen, implantaten, medische hulpmiddelen (1) € 180 € 180
Honoraria zorgverleners € 0 € 0
Supplement honoraria (2) € 0 € 221
Diverse kosten (3) Volgens gebruik Volgens gebruik
Totaal aandeel patiënt € 200 € 541

(1) Bij een nieuwe pacemaker gebeurt soms bijkomend een EKG, extra monitoring en een pacemaker-impulsanalyse voor een totaal bedrag van 40 euro. Dit zit niet in deze kostenraming inbegrepen.
(2) Het honorarium- of ereloonsupplement bij een éénpersoonskamer kan maximum 150% bedragen op het wettelijk vastgelegde tarief voor medische prestaties. Honorariumsupplementen zijn volledig ten laste van de patiënt. Bij een nieuwe pacemaker komt er een extra honorariumsupplement bij van 280 euro, als de patiënt op een eenpersoonskamer ligt. Dit zit niet in deze kostenraming inbegrepen.
(3) Diverse kosten zijn kosten voor producten die niets met medische zorg te maken hebben zoals telefoonkosten en rooming-in, extra bestelde maaltijden op patiëntenkamer, wassen linnen, dranken. U vindt de volledige lijst in de opnameverklaring.