Gastric bypass

Prijsraming gastric bypass

PATIËNTEN ZONDER BELGISCHE ZIEKTEVERZEKERING


Onderstaande prijsraming is louter informatief en geeft een richtprijs voor patiënten die niet verzekerd zijin bij een Belgisch ziekenfonds. U ziet uitsluitend de bedragen ten laste van de patiënt. De kostenramingen zijn berekend op een standaard ligduur. De uiteindelijke kostprijs kan hoger liggen bij een langere verblijfsduur of eventuele complicaties, of als de arts bijkomende onderzoeken of ingrepen uitvoert.

Standaard ligduur: 2 dagen

  2-persoonskamer     1-persoonskamer
Verblijfskost + forfaits  € 870 € 870
Kamersupplementen € 0 € 120
Geneesmiddelen, implantaten, medische hulpmiddelen € 2430 € 2430
Honoraria zorgverleners € 1595 € 1595
Supplement honoraria (1) € 0 € 2300
Diverse kosten (2)  Volgens gebruik Volgens gebruik
Totaal aandeel patiënt  € 4895 € 7315

(1) Het honorarium- of ereloonsupplement bij een éénpersoonskamer kan maximum 150% bedragen op het wettelijk vastgelegde tarief voor medische prestaties. Honorariumsupplementen zijn volledig ten laste van de patiënt. 
(2) Diverse kosten zijn kosten voor producten die niets met medische zorg te maken hebben zoals telefoonkosten en rooming-in, extra bestelde maaltijden op patiëntenkamer, wassen linnen, dranken. U vindt de volledige lijst in de opnameverklaring.