Meniscusoperatie

Prijsraming meniscusoperatie

PATIËNTEN MET BELGISCHE ZIEKTEVERZEKERING EN VERHOOGDE TEGEMOETKOMING 

Onderstaande prijsraming is louter informatief en geeft een richtprijs voor patiënten die verzekerd zijin bij een Belgisch ziekenfonds en een verhoogde tegemoetkoming genieten. U ziet uitsluitend de bedragen ten laste van de patiënt. De kostenramingen zijn berekend op een standaard ligduur. De uiteindelijke kostprijs kan hoger liggen bij een langere verblijfsduur of eventuele complicaties, of als de arts bijkomende onderzoeken of ingrepen uitvoert.

Dit gebeurt standaard in een dagopname.

  2-persoonskamer     1-persoonskamer
Verblijfskost € 0 € 0
Kamersupplementen € 0 € 75
Geneesmiddelen € 40 € 40
Implantaten, medische hulpmiddelen (1) € 100 € 100
Honoraria zorgverleners € 0 € 0
Supplement honoraria (2) € 0 € 790
Diverse kosten (3) Volgens gebruik Volgens gebruik
Totaal aandeel patiënt € 140 € 1.005

(1) De arts bepaalt of er al dan niet een ijsbrace wordt meegegeven. Dit zit niet in deze kostenraming inbegrepen.
(2) Het honorarium- of ereloonsupplement bij een éénpersoonskamer kan maximum 150% bedragen op het wettelijk vastgelegde tarief voor medische prestaties. Honorariumsupplementen zijn volledig ten laste van de patiënt.
(3) Diverse kosten zijn kosten voor producten die niets met medische zorg te maken hebben zoals telefoonkosten en rooming-in, extra bestelde maaltijden op patiëntenkamer, wassen linnen, dranken. U vindt de volledige lijst in de opnameverklaring.