Inklemming elleboogzenuw

Een ingeklemde elleboogzenuw is een vaak voorkomende aandoening van de elleboogzenuw of nervus ulnaris, een van de 3 belangrijke zenuwen in de onderarm. De nervus ulnaris of elleboogzenuw vertrekt in de nek en loopt helemaal tot in de hand. De zenuw zorgt voor de gevoeligheid van de pinkzijde van de hand en bezenuwt ook enkele kleine handspieren voor bepaalde fijne vingerbewegingen. Ter hoogte van de elleboog loopt de zenuw aan de binnenkant van de elleboog door een smalle tunnel die gevormd wordt door het bot van de bovenarm en een stevige bandachtige structuur eroverheen. De zenuw kan in de tunnel geklemd geraken.

Oorzaken

Vaak is een te smalle tunnel de oorzaak van de ingeklemde elleboogzenuw. Door het plaatsgebrek kan de zenuw minder goed werken en pijnklachten veroorzaken. Hoe langer de inklemming duurt, hoe groter het risico is dat de schade aan de zenuw onherstelbaar is. Op de duur kunnen de spieren zelfs aangetast worden.

Klachten

Klachten ontstaan meestal wanneer men de elleboog lange tijd geplooid houdt (bv. bij gebruik van gsm):

 • uitstralende pijn naar de onderarm
 • verminderd gevoel en tintelingen in de ringvinger en pink
 • hevige pijn wanneer men achter de elleboogknobbel drukt (te vergelijken met een elektrische stroomstoot)

Behandeling

 • De behandeling kan conservatief (zonder operatie) of heelkundig zijn.
 • Uw orthopedist zal voor u de gepaste behandeling voorstellen in functie van uw klachten, het lichamelijk onderzoek, de resultaten van de medische beeldvorming en het EMG-onderzoek.
 • Een EMG (elektromyografie) is een onderzoek voor zenuwgeleiding en controleert in welke mate de zenuw is aangetast.

Niet-operatief

Belangrijkste doel van een conservatieve behandeling is om de pijn te verminderen. Eerst en vooral moet u proberen te vermijden dat uw elleboog gedurende lange tijd gebogen is of druk ondervindt: Bijvoorbeeld:

 • op de leuning van een stoel
 • bij het bellen
 • in uw slaap: een nachtelijk wattenverband kan de druk ter hoogte van de zenuw maximaal wegnemen of een brace houdt uw arm ’s nachts gestrekt.

Operatief

 • Als de inklemming ernstig is of als de zenuw al beschadigd is, kan een operatie aangewezen zijn.
 • De ingreep gebeurt in dagkliniek onder algemene verdoving.
 • Via een kleine snede over de binnenzijde van de elleboog klieft de chirurg het peesblad open zodat de zenuw vrij komt en alle knelpunten en de lokale druk op de zenuw verdwijnt.
 • Soms wordt de zenuw uit zijn oorspronkelijke goot gehaald en naar voren gebracht. Door een ander traject aan de zenuw te geven (transpositie) komt er veel minder spanning op de zenuw, zelfs bij het plooien van de elleboog.
 • Een andere mogelijkheid is om de elleboogknobbel, die zich net naast de zenuw bevindt, weg te nemen, zodat de zenuw uit de tunnel kan gelicht worden.

Complicaties

 • Gevoel: De pijnklachten verbeteren vaak al snel. Het duurt wel meestal maanden voor het gevoel volledig normaal is.
 • Infectie en bloeding: Deze complicatie kan zich tijdens iedere heelkundige ingreep voordoen. Bij deze specifieke ingreep is het risico hierop zeker niet groter.
 • Südeck: Na een heelkundige ingreep op een lidmaat kan zich de Ziekte van Südeck ontwikkelen. Südeck is een verwikkeling waarbij abnormale zwelling, verstijving en pijn optreden. Gelukkig komt het zelden voor. Hoewel deze complicatie een zeer lange revalidatie met zich meebrengt, is de afloop uiteindelijk wel gunstig.