Administratie

Bij een geboorte komt ook wel wat administratie kijken. Onze sociale wetgeving voorziet in een aantal voordelen (bv. kraamgeld), rechten (bv. moeder- en vaderschapsrust) en plichten (melding van de geboorte).

Hieronder vind je een overzicht. Voor de meest actuele informatie over deze onderwerpen kun je altijd terecht bij je ziekenfonds of werkgever of op websites zoals:

www.kindengezin.be
www.rva.be
www.werk.belgie.be
www.idewe.com

Melding van de zwangerschap

 • Aan je werkgever: verplicht en zo snel mogelijk d.m.v. een attest van de arts.
 • Aan je ziekenfonds: indien je arbeidsongeschikt bent of bij de start van de moederschapsrust d.m.v. een standaardformulier.

Kraamgeld

 • Werknemers (bedienden, arbeiders, ambtenaren) kunnen het kraamgeld aanvragen vanaf de eerste dag van de 6e maand van de zwangerschap. Het aanvraagformulier wordt door de werkgever bezorgd. De uitbetaling gebeurt ten vroegste 2 maanden voor de vermoedelijke bevallingsdatum.
 • Zelfstandigen kunnen het kraamgeld aanvragen bij het sociaal verzekeringsfonds.
 • Uitkeringsgerechtigde werkzoekenden moeten zich wenden tot de laatste werkgever of tot de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW).

Moederschapsrust

 • Bedienden, arbeiders en uitkeringsgerechtigde werkzoekenden hebben recht op 15 weken moederschapsrust waarvan maximaal 6 weken prenataal (= zwangerschapsverlof) en minimum 9 weken postnataal (= bevallingsverlof).
 • Het deel van de bevallingsrust dat je prenataal niet hebt opgenomen, mag je overdragen na de bevalling. Let wel: je bent verplicht om 1 week vóór de vermoedelijke bevallingsdatum te stoppen met werken. Je kunt dus maximaal 5 weken overdragen naar de postnatale periode.
 • Twee weken van de postnatale periode kun je omzetten in 'verlofdagen' postnatale rust. Zo heb je de mogelijkheid om je werk geleidelijk te hervatten. Voor het moederschapsverlof kun je een moederschapsuitkering van het ziekenfonds aanvragen.
 • Bij een meerlingzwangerschap heb je recht op 8 weken prenataal verlof waarvan 1 week verplicht, en 11 weken postnataal verlof.
 • Ambtenaren hebben ook recht op vijftien weken moederschapsrust en behouden hun volledig loon tijdens deze periode.
 • Zelfstandigen kunnen aanspraak maken op max. 8 weken moederschapsrust. Je bent verplicht om 3 weken op te nemen: 1 week vóór en 2 weken na de bevalling. De overige 5 weken zijn naar keuze op te nemen in blokken van 7 kalenderdagen. Je ontvangt een uitkering via het ziekenfonds. Je hebt ook recht op 105 gratis dienstencheques die je kunt aanvragen via de sociale verzekeringskas voor zelfstandige werknemers. Ze zijn 7 maanden geldig.
 • Indien de baby langer dan zeven dagen op de neonatale afdeling moet verblijven, wordt de moederschapsrust verlengd met deze dagen.

Vaderschapsrust

 • Papa's in loondienst mogen 10 dagen van het werk afwezig zijn na de geboorte van hun kind. Deze 10 dagen zijn vrij te nemen binnen de 4 maanden na de bevalling, al dan niet aaneensluitend. Bij een meerling worden de 10 dagen slechts eenmaal toegekend.
 • De eerste 3 dagen behoud je je gewone loon, betaald door de werkgever. Voor de volgende 7 dagen ontvang je een uitkering van het ziekenfonds (82% van begrensd brutoloon).
 • Je moet een aanvraag indienen bij je ziekenfonds met een kopie van de geboorteakte. Je krijgt dan een inlichtingenblad dat je op het einde van de vaderschapsrust laat invullen door de werkgever. Dit formulier bezorg je terug aan het ziekenfonds voor de vergoeding.

Aangifte

 • Binnen de 15 dagen na de geboorte in ons ziekenhuis moet je je kind 'aangeven' bij de dienst Burgerlijke Zaken van de stad Tienen, in het stadhuis op de Grote Markt.
 • Hiervoor neem je de identiteitskaarten, het trouwboekje of erkenningsattest en het officiële geboortebewijs (dat je op de materniteit krijgt) mee. Na de aangifte krijg je van de stadsdienst de nodige papieren voor kraamgeld, kinderbijslag, ziekenfonds enz.

Erkenning vaderschap

Dit is van toepassing als je niet gehuwd bent. Er zijn twee mogelijkheden.

 • Vóór de geboorte (vanaf de 6e maand zwangerschap): je laat het attest hiervoor in je moederboekje invullen door de gynaecoloog. Je gaat dan samen naar de dienst Burgerlijke Zaken van de stad Tienen, met het attest en jullie identiteitskaarten. Je partner mag dan na de geboorte de aangifte alleen doen.
 • Na de geboorte: Jullie gaan samen naar de stadsdienst. De erkenning en aangifte gebeuren dan tegelijkertijd.

In beide gevallen krijgt je baby direct de naam van de vader. Ook na de termijn van 15 dagen kan de partner het kind erkennen, maar in dit geval wordt op de geboorteakte zijn naam vermeld naast de naam van de moeder.

Borstvoedingsverlof en -pauzes

 • De regels worden per sector of op ondernemingsniveau afgesproken. Vraag bij je werkgever na wat de collectieve arbeidsovereenkomst vermeldt en welke vergoeding er eventueel voorzien is.
 • Als werknemer heb je recht op pauzes om borstvoeding te geven of om af te kolven. Dit recht geldt tot 9 maanden na de geboorte. Je moet maandelijks een attest bezorgen dat je borstvoeding staaft. De borstvoedingspauzes worden door het ziekenfonds vergoed aan 82% van het loon. Je spreekt het best met je werkgever af wanneer die pauzes genomen worden.
 • Arbeidsdag van 4 uur of langer: 1 pauze van een half uur.
 • Arbeidsdag van 7,5 uur of langer: 2 pauzes van een half uur, in 1 of 2 keer te nemen.