Vaccinatie kinkhoest

  • Kinkhoest is een besmettelijke infectieziekte veroorzaakt door een bacterie. Volwassenen maken dit door als een verkoudheid die gepaard gaat met hoesten of een droge kuch.
  • Bij baby's kan de infectie een ernstiger verloop kennen, soms met zware complicaties. Je baby krijgt pas rond de derde maand deze vaccinatie. Om deze periode te overbruggen, laten jij en je partner zich het best vaccineren tegen kinkhoest.
  • Voor zwangere en pas bevallen vrouwen betaalt het ziekenfonds het combinatievaccin kinkhoest-tetanus-difterie terug. Breng je vaccinatiekaart mee zodat we kunnen nagaan of je dit vaccin al gekregen hebt.
  • Indien je op het moment van de bevalling nog niet gevaccineerd bent, krijg je het vaccin op de tweede dag van je verblijf op de materniteit gratis aangeboden. Je partner kan zich bij de huisarts laten vaccineren.