Knieprothese

Prijsraming knieprothese

PATIËNTEN MET BELGISCHE ZIEKTEVERZEKERING EN VERHOOGDE TEGEMOETKOMING 

Onderstaande prijsraming is louter informatief en geeft een richtprijs voor patiënten die verzekerd zijin bij een Belgisch ziekenfonds en een verhoogde tegemoetkoming genieten. U ziet uitsluitend de bedragen ten laste van de patiënt. De kostenramingen zijn berekend op een standaard ligduur. De uiteindelijke kostprijs kan hoger liggen bij een langere verblijfsduur of eventuele complicaties, of als de arts bijkomende onderzoeken of ingrepen uitvoert.

Standaard ligduur: 5 dagen

  2-persoonskamer     1-persoonskamer
Verblijfskost + forfaits € 33 € 33
Kamersupplementen € 0 € 300
Geneesmiddelen, implantaten, medische hulpmiddelen (1) € 600 € 600
Honoraria zorgverleners € 10 € 10
Supplement honoraria (2) € 0 € 1750
Diverse kosten (3) Volgens gebruik Volgens gebruik
Totaal aandeel patiënt € 643 € 2693

(1) De prijzen van de protheses variëren tussen 130 en 260 euro. De arts bespreekt met u welke prothese voor u het meest geschikt is. In de prijsraming werd een gemiddelde prijs genomen van 193 euro (aandeel patiënt na tussenkomst ziekenfonds).
(2) Het honorarium- of ereloonsupplement bij een éénpersoonskamer kan maximum 150% bedragen op het wettelijk vastgelegde tarief voor medische prestaties. Honorariumsupplementen zijn volledig ten laste van de patiënt.
(3) Diverse kosten zijn kosten voor producten die niets met medische zorg te maken hebben zoals telefoonkosten en rooming-in, extra bestelde maaltijden op patiëntenkamer, wassen linnen, dranken. U vindt de volledige lijst in de opnameverklaring.