Spataderoperatie

De spataders kunnen ook met een operatie worden dichtgebonden (crossectomie) of weggehaald (stripping). Omdat de spatader toch niet goed meer functioneert, kan de patiënt deze aders missen. Het bloed stroomt dan langs een andere weg. Een operatie is enkel mogelijk bij oppervlakkige spataders.

Crossectomie (dichtbinden van spataders)

 • Bij crossectomie bindt de arts de spataders met een draadje dicht, waardoor ze verdwijnen.
 • Aan de bovenzijde van de ader, in de lies, wordt een draadje rond de ader gebonden. Hierdoor valt de druk van bovenaf weg.
 • Bij problemen aan de ader die aan de achterkant van het been loopt, gebeurt dit in de knieholte.
 • Ook bij spataderproblemen in de verbindingsaders tussen de oppervlakkige en diepliggende aders is crossectomie een doeltreffende behandeling.
 • Deze ingreep gebeurt via dagopname.

Stripping

 • Bij stripping worden de spataders chirurgisch verwijderd. Hierbij wordt de ader verwijderd via twee kleine sneetjes. Langs een snede van 3 tot 4 centimeter in de lies, wordt de spatader opgezocht en afgebonden.
 • Vervolgens wordt via een kleinere snede (2 centimeter) bij de knie of de enkel een ‘flexibele geleider of ‘stripper’ door de ader naar omhoog geduwd. De stripper wordt met een stripperkop aan de ader bevestigd zodat de geleider als hij eruit wordt gehaald, de spatader mee naar buiten trekt.
 • Bij uitgebreide spatadervorming worden de overige uitgezette zijaders via kleine sneetjes verwijderd met een haakje.
 • Eventuele overblijvende spatadertjes kunnen later worden weggespoten.
 • De insnijdingen in de lies en ter hoogte van de knie of enkel worden weer gehecht en de andere kleinere sneetjes dichtgeplakt met steristrips.
 • Er wordt een drukverband aangelegd om bloeduitstortingen te beperken.
 • De operatie vindt plaats onder algemene of plaatselijke verdoving.
 • Afhankelijk van de uitgebreidheid is een dagopname of een verblijf van één nacht nodig.
 • De patiënt moet voor hij naar huis gaat een elastische kous aandoen. De kous moet gedurende één week overdag en ‘s nachts, en vervolgens drie weken alleen overdag, gedragen worden. 
 • De hechtingen kunnen na ongeveer één week worden verwijderd. 

In het verleden werden spataders vaak operatief verwijderd. Onderzoek heeft echter aangetoond dat strippen niet altijd nodig is. Bij een sterk aangetaste stamader, die loopt van de lies tot de enkel, is strippen echter op lange termijn de beste oplossing.