Bedrust versus beweging

  • Patiënten met een trombose moeten voldoende bewegen. Immobiliteit en strikte bedrust zijn uit den boze. Vroegtijdige beweging is aangewezen, zodra het mogelijk is.
  • De vrees dat beweging een longembolie bevordert, blijkt niet gegrond, zeker wanneer de antistollingstherapie succesvol werd opgestart en voldoende compressie wordt toegepast. Integendeel, langdurige bedrust bij trombose is wellicht nadeliger.
  • Als de diepe veneuze trombose zich uitbreidt tot de bekkenaders zijn de klachten en verschijnselen meestal ernstiger: het hele been kan pijnlijk en gezwollen zijn. Bedrust is dan aangeraden en het is beter om het been een beetje hoger te leggen. Door deze houding zal de zwelling en pijn in het been minder worden.
  • Doorgaans verblijft de patiënt in het ziekenhuis tijdens de eerste week.