Maagontledingsonderzoek

Dit is een onderzoek waarbij met behulp van een zeer kleine hoeveelheid radioactieve stof nagegaan wordt hoe snel  de maag zich ledigt na de inname van voedsel. De radioactieve stof wordt via een proefmaaltijd toegediend aan de patiënt en zendt kortdurend straling uit. Een gammacamera (scanner) kan die straling meten en in beelden omzetten.

Doel van het onderzoek?

Met dit onderzoek kan de arts de tijd meten die uw maag nodig heeft om voedsel te verwerken, en een vertraagde maagontlediging (luie maag) vaststellen).

Altijd op afspraak

Een maagontledigingsonderzoek kan enkel na afspraak.

Verwittig ons vooraf in deze gevallen

 • U bent (mogelijk) zwanger.
 • U geeft borstvoeding.

Voor dit onderzoek moet u nuchter zijn

 • U  moet vanaf 6 uur voor het onderzoek nuchter zijn. Enkel water drinken mag.
 • U mag uw gebruikelijke medicatie nemen, behalve medicatie die de maagdarmtransit stimuleert (bv. PrimperanÒ, MotiliumÒ , Ranitidine®). Die moet u 3 dagen vooraf stoppen. Uw behandelend arts bespreekt dit met u.

Hoe verloopt het onderzoek?

 • U krijgt een maaltijd waaraan een zeer kleine hoeveelheid radioactieve stof is toegevoegd. De maaltijd bestaat uit een boterham met ei en een glas water.
 • In een tijdspanne van ongeveer 2 uur worden met tussenpozen foto’s gemaakt in rechtopstaande of zittende houding. We nemen foto’s van de slokdarm-, maag- en darmstreek om zo de vertering van de maaltijd te kunnen volgen.
 • U hoeft zich niet uit te kleden.
 • Het is zeer belangrijk dat u zo stil mogelijk blijft zitten, anders mislukken de foto’s.
 • Tussen de verschillende foto’s door mag u niets meer eten of drinken en moet u rustig blijven zitten.
 • Alleen patiënten zijn toegelaten in de onderzoekszone.

Duur van het onderzoek?

Het onderzoek duurt in totaal ongeveer 2,5 uur.

Na het onderzoek mag u het ziekenhuis verlaten

 • U kunt uw activiteiten hervatten. U mag dus ook zelf met de auto rijden.
 • U mag ook gewoon eten en drinken.

Mogelijke ongemakken, bijwerkingen of risico’s?

 • De hoeveelheid radioactieve straling bij een nucleair onderzoek zoals de maagontledigingsscintigrafie is uiterst laag en veilig. Er zijn geen bijwerkingen beschreven en de stof verdwijnt binnen enkele uren volledig uit het lichaam.
 • Alleen als u zwanger bent, is het nodig om het onderzoek aan te passen of uit te stellen. Voor ongeboren baby’s is deze straling immers te vermijden.
 • Als u borstvoeding geeft, kan u dit na het onderzoek niet onmiddellijk hervatten omdat de radioactieve stof via de borstvoeding bij de baby komen. Gedurende 24u na de inspuiting mag u dus geen borstvoeding geven. De melk mag echter wel worden afgekolfd en 72u later alsnog gegeven worden (dan is alle radioactiviteit verdwenen).

Wat met het resultaat van het onderzoek?

Uw behandelend arts bespreekt de uitslag met u. Het resultaat van de scan wordt meestal de dag zelf nog elektronisch aan uw behandelende arts bezorgd (en aan uw huisarts als hij niet de aanvrager is).

 
Deze INFORMATIE IS ALGEMEEN. DE INFORMATIE DIE U VAN UW ZORGVERLENER  MAG VERWACHTEN, HOUDT REKENING MET UW SPECIFIEKE GEZONDHEIDSTOESTAND.

 

Maak een afspraak