Myocardperfusiescintigrafie

Een myocardperfusiescintigrafie is een onderzoek waarbij de bloedvoorziening van de hartspier tijdens rust en tijdens inspanning zichtbaar wordt gemaakt met behulp van een zeer kleine hoeveelheid radioactieve stof. Die wordt toegediend aan de patiënt en zendt kortdurend straling uit. Een gammacamera (scanner) kan die straling meten en in beelden omzetten.

Doel van het onderzoek?

Met een myocardperfusiescintigrafie kan de arts de doorbloeding van het hart bekijken tijdens inspanning en in rust.

Altijd op afspraak

Een myocardscintigrafie kan enkel na afspraak.

Verwittig ons vooraf in deze gevallen

 • U bent (mogelijk) zwanger.
 • U geeft borstvoeding.

Voor dit onderzoek moet u nuchter zijn

 • U moet middernacht voor het onderzoek nuchter zijn. Enkel water drinken mag wel, maar niets anders.
 • U mag uw gebruikelijke medicatie niet nemen, tenzij medicatie voor de ziekte van Parkinson, die is wel toegestaan.
 • U mag uw medicatie en een ontbijt wel meebrengen naar het onderzoek, er is tijd om dit op de afdeling op te eten.

Hoe verloopt het onderzoek?

 • Het onderzoek bestaat uit 2 delen: foto’s van het hart tijdens inspanning, en foto’s van het hart in rust. Normaal gezien gebeuren beide delen op eenzelfde dag (meestal inspanning in de voormiddag, rustgedeelte in de namiddag), maar dit kan eventueel ook op twee verschillende dagen gebeuren.
 • Inspanningsgedeelte: het inspanningsonderzoek gebeurt door ofwel bergop te fietsen, ofwel wordt dit nagebootst met een medicament (“Persantine”) waarbij u niet zelf een inspanning moet leveren. Tijdens deze (nagebootste) inspanning wordt de licht radioactieve stof ingespoten. Deze zet zich vast in het hart. Vervolgens moet er 45 min. gewacht worden alvorens we de beelden kunnen maken. In deze tussentijd mag u zo gewenst uw medicatie nemen en meegebracht ontbijt opeten.
 • Rustgedeelte: u krijgt een insputing met een licht radioactieve stof in rusttoestand (zittend in de stoel). Na 45 minuten worden de foto’s genomen.
 • Voor het inspanningsgedeelte moet u enkel het bovenlichaam vrijmaken en krijgt u in de plaats een operatiehemd aan. Het is dus aan te raden om geen kledij uit één stuk te dragen (geen kleed). Voor het rustgedeelte hoeft u zich niet uit te kleden.
 • Het is zeer belangrijk dat u tijdens het maken van de foto’s zo stil mogelijk blijft liggen, anders mislukken de foto’s.
 • Alleen patiënten zijn toegelaten in de onderzoekszone.

Duur van het onderzoek?

 • Het inspanningsgedeelte duurt in totaal ongeveer 2,5 uur.
 • Het onderzoek in de namiddag duurt in totaal ongeveer 1,5 uur.
 • Het maken van de foto’s zelf duurt telkens ongeveer 20 minuten.
 • Indien beide onderzoeken op dezelfde dag gebeuren, bent u in de tussentijd over de middag vrij om te doen wat u wilt (ook naar huis gaan, eten, drinken, medicatie innemen…).

Na het onderzoek mag u het ziekenhuis verlaten

 • U kunt uw activiteiten hervatten. U mag dus ook zelf met de auto rijden.
 • U mag ook gewoon eten en drinken.

Mogelijke ongemakken, bijwerkingen of risico’s?

 • De hoeveelheid radioactieve straling bij een nucleair onderzoek zoals de myocardperfusiescintigrafie is uiterst laag en veilig. Er zijn geen bijwerkingen beschreven en de stof verdwijnt binnen enkele uren volledig uit het lichaam.
 • Alleen als u zwanger bent, is het nodig om het onderzoek aan te passen of uit te stellen. Voor ongeboren baby’s is deze straling immers te vermijden.
 • Als u borstvoeding geeft, kan u dit na het onderzoek niet onmiddellijk hervatten omdat de radioactieve stof via de borstvoeding bij de baby komen. Gedurende 24u na de inspuiting mag u dus geen borstvoeding geven. De melk mag echter wel worden afgekolfd en 72u later alsnog gegeven worden (dan is alle radioactiviteit verdwenen).

Wat met het resultaat van het onderzoek?

Uw behandelend arts bespreekt de uitslag met u. Het resultaat van de scan wordt meestal de dag zelf nog elektronisch aan uw behandelende arts bezorgd (en aan uw huisarts als hij niet de aanvrager is).

Patiëntenfolder

Meer info in de patiëntenfolder Scintigrafie op de pagina Patiëntenbrochures

 
Deze INFORMATIE IS ALGEMEEN. DE INFORMATIE DIE U VAN UW ZORGVERLENER  MAG VERWACHTEN, HOUDT REKENING MET UW SPECIFIEKE GEZONDHEIDSTOESTAND.

 

Maak een afspraak