Nucleair onderzoek - Scintigrafie

Een nucleair onderzoek maakt beelden van organen en weefsels met behulp van een zeer kleine hoeveelheid radioactieve stof.  Die wordt toegediend aan de patiënt en zendt kortdurend straling uit. Met een scanner (gammacamera of PET) wordt die straling gemeten en in beelden omgezet.

Doel van het onderzoek?

Met een scintigrafie kan de arts de werking van organen en weefsels onderzoeken: het hart, de bloedvaten, het skelet, de longen, de nieren, de hersenen, de schildklier, enz.

Altijd op afspraak

Een nucleair onderzoek kan enkel na afspraak. De radioactieve stoffen worden speciaal voor elk onderzoek klaargemaakt en zijn maar kort houdbaar.

Hoe verloopt een scintigrafie?

 • Voor de meeste onderzoeken mag u gewoon eten en drinken en uw gebruikelijke medicatie nemen. Soms moet u wel nuchter zijn of zijn er instructies rond dieet of medicatie. Bij het maken van uw afspraak, krijgt u de juiste informatie. Twijfelt u toch? Aarzel dan niet om het  secretariaat Nucleaire Geneeskunde te bellen.
 • Bij de meeste onderzoeken wordt de radioactieve stof ingespoten in een ader in de arm. Soms wordt de stof toegediend via voedsel (bv. pudding) of moet u die inademen (aërosol).
 • De radioactieve stof volgt een weg in uw lichaam en stapelt zich op in het orgaan of weefsel dat men wil onderzoeken. Afhankelijk van de stof en het orgaan varieert dit van enkele minuten tot uren of zelfs dagen.
 • De scan kan dus soms kort na de toediening, soms pas na enkele uren of dagen gemaakt worden.
 • Voor de scan gaat u op de scannertafel liggen. De camera wordt dicht bij het lichaam gebracht voor een goede beeldkwaliteit. De scan zelf duurt gemiddeld een half uur tot maximaal een uur, afhankelijk van het type onderzoek. Het is zeer belangrijk dat u tijdens het maken van de foto’s zo stil mogelijk blijft liggen.
 • Alleen patiënten zijn toegelaten in de onderzoekszone.
 • De resultaten van het onderzoek worden meestal de dag zelf nog elektronisch bezorgd aan de arts die het onderzoek heeft aangevraagd en aan uw huisarts (als hij niet de aanvrager is).
 • Na het onderzoek kunt u het ziekenhuis verlaten en uw activiteiten gewoon hervatten. U mag zelf met de wagen rijden.

Een nucleair onderzoek is pijnloos en veilig

 • Enkel het prikje in het bloedvat kan wat pijnlijk zijn, te vergelijken met een bloedafname.
 • De radioactieve stof geeft geen bijwerkingen en geen noemenswaardige allergische reacties.
 • De hoeveelheid radioactieve straling die u ontvangt, is uiterst laag en veilig.
 • Alleen als u zwanger bent, is het nodig om het onderzoek aan te passen of uit te stellen. Voor ongeboren baby’s is deze straling immers te vermijden. Meld een (mogelijke) zwangerschap dus altijd aan uw verwijzende arts.
 • Als u borstvoeding geeft, moet bij sommige onderzoeken de borstvoeding korte tijd onderbroken worden.
 • De SPECT-scanner is geen gesloten buis. Het onderzoek wordt ook door mensen met claustrofobie goed verdragen.

Informeer uw arts vooraf in deze gevallen

 • U bent (mogelijk) zwanger.
 • U geeft borstvoeding.

Onderzoek bij uw kind

Wat met de radioactieve stof in uw lichaam?

 • De radioactieve stof verdwijnt snel uit uw lichaam, deels door verval (vanzelf verminderen van de straling) en deels door uitscheiding via de urine. Drinken bespoedigt dit.
 • U hoeft geen specifieke voorzorgsmaatregelen te nemen voor de mensen uit uw omgeving
 • Meer weten over medische beeldvorming en gebruik van straling: www.zuinigmetstraling.be 

Patiëntenfolder

Meer info in de patiëntenfolder Scintigrafie op de pagina Patiëntenbrochures

 
Deze informatie is algemeen. De informatie die u van uw zorgverlener mag verwachten houdt rekening met uw specifieke gezondheidstoestand.
 

Maak een afspraak