Schildklierscintigrafie

Een schildklierscintigrafie is een onderzoek van de schildklier met behulp van een zeer kleine hoeveelheid van een radioactieve stof. Die wordt toegediend aan de patiënt en zendt kortdurend straling uit. Een gammacamera (scanner) kan die straling meten en in beelden omzetten.

Doel van het onderzoek?

Met de scintigrafie kan de arts de werking van de schildklier onderzoeken en aandoeningen van de schildklier opsporen.

Altijd op afspraak

Een schildklierscintigrafie kan enkel na afspraak.

Verwittig ons vooraf in deze gevallen

 • U bent (mogelijk) zwanger.
 • U geeft borstvoeding.
 • U hebt recent contraststof toegediend gekregen, bijvoorbeeld voor een CT-scan of hartkatheterisatie.
 • U neemt al schildklierhormoontabletten of medicatie die de werking van de schildklier beïnvloedt.
 • U neemt jodiumhoudende medicatie, supplementen of voeding.

Voor dit onderzoek moet u niet nuchter zijn

 • U mag voor dit onderzoek gewoon eten en drinken.
 • Sommige medicatie mag u tijdelijk niet nemen. Uw behandelende arts vertelt u welke medicatie en hoelang van tevoren u moet stoppen. Informeer ook altijd de verpleegkundige hiervan voor de start van het onderzoek.
 • Graag meebrengen als u die beschikbaar hebt: resultaten van recente bloedafname of van echografie.

Hoe verloopt het onderzoek?

 • U krijgt een inspuiting met een licht radioactieve stof die wordt opgenomen in de schildklier. Dit gebeurt via een bloedvat in de arm, net zoals bij een bloedname.
 • Na 20 minuten kan de foto genomen worden. U hoeft zich hiervoor niet uit te kleden. Er mogen wel geen metalen voorwerpen in de halsregio liggen, juwelen laat u dan ook best thuis.
 • U gaat op de scannertafel liggen. De gammacamera wordt dichtbij boven uw hals gebracht voor een zo goed mogelijke beeldkwaliteit.
 • Het is zeer belangrijk dat u zo stil mogelijk blijft liggen, anders mislukken de foto’s.
 • Alleen patiënten zijn toegelaten in de onderzoekszone.

Duur van het onderzoek?

 • Het onderzoek duurt in totaal ongeveer 45 minuten.
 • Het maken van de scan zelf duurt maximaal ongeveer 20 minuten.

Na het onderzoek mag u het ziekenhuis verlaten

 • U kunt uw activiteiten hervatten. U mag dus ook zelf met de auto rijden.
 • U mag ook gewoon eten en drinken.

Mogelijke ongemakken, bijwerkingen of risico’s?

 • De hoeveelheid radioactieve straling bij een nucleair onderzoek zoals de schildklierscintigrafie is uiterst laag en veilig. Er zijn geen bijwerkingen beschreven en de stof verdwijnt binnen enkele uren volledig uit het lichaam.
 • Alleen als u zwanger bent, is het nodig om het onderzoek aan te passen of uit te stellen. Voor ongeboren baby’s is deze straling immers te vermijden.
 • Als u borstvoeding geeft, kan u dit na het onderzoek niet onmiddellijk hervatten omdat de radioactieve stof via de borstvoeding bij de baby komen. Gedurende 24u na de inspuiting mag u dus geen borstvoeding geven. De melk mag echter wel worden afgekolfd en 72u later alsnog gegeven worden (dan is alle radioactiviteit verdwenen).

Wat met het resultaat van het onderzoek?

Uw behandelend arts bespreekt de uitslag met u. Het resultaat van de scan wordt meestal de dag zelf nog elektronisch aan uw behandelende arts bezorgd (en aan uw huisarts als hij niet de aanvrager is).

Patiëntenfolder

Meer info in de patiëntenfolder Scintigrafie op de pagina Patiëntenbrochures

deze INFORMATIE IS ALGEMEEN. DE INFORMATIE DIE U VAN UW ZORGVERLENER MAG VERWACHTEN, HOUDT REKENING MET UW SPECIFIEKE GEZONDHEIDSTOESTAND.

 

Maak een afspraak