Urodynamisch onderzoek

Een urodynamisch onderzoek is een urologisch onderzoek om de werking van de blaas en van de sluitspier van de plasbuis te beoordelen.

Hoe verloopt het onderzoek?

  • Voor dit onderzoek worden dunne buisjes (cathetertjes) in de blaas en de endeldarm ingebracht met verdovende gel.
  • De blaas wordt via één van de buisjes langzaam met steriel water gevuld tot de patiënt plasdrang voelt.
  • Ondertussen worden via deze buisjes de druk in de blaas en de kracht van de blaasspier gemeten en door de computer geanalyseerd.

Doel van het onderzoek?

Door het onderzoek krijgt de uroloog een beeld van de werking van de blaas. Dit is van groot belang om de juiste therapie te starten bij:

  • sterke plasdrang
  • een zwakke blaaspier
  • moeilijk of niet meer plassen 
  • ongewild urineverlies

Duur van het onderzoek

30-45 minuten

Belangrijk

  • Vooraf moet een infectie van de urinewegen uitgesloten zijn.
  • Het is belangrijk dat u al uw thuismedicatie meedeelt aan de uroloog, omdat sommige medicatie de blaaswerking kan beïnvloeden.