Borstzorg

Borstzorg op maat

De kennis en behandeling van borstaandoeningen - ook wel senologie genoemd – behelst een belangrijk deel van de gynaecologie. Niet enkel borstkanker, maar ook goedaardige aandoeningen van de borst (borstabcessen, niet-kwaadaardige borstgezwellen, ontstekingen van de borst, …) worden bij ons in RZ Tienen behandeld. Sinds mei 2023 zijn wij een erkend satelliet borstcentrum..

Zowel dr. Lotte Claes als dr. Maja Vangoitsenhoven volgden een bijkomende opleiding tot borst(kanker)specialisten. Op die manier is er altijd iemand beschikbaar om te helpen met specifieke problemen van de borst.

Voorrang bij vermoeden borstgezwel

 • U hebt misschien zelf een ongewoon knobbeltje gevoeld in de borst. Of sinds kort is de tepel ingetrokken of de huid ziet er anders uit. Ook kan het zijn dat er een verdachte zone wordt gezien tijdens een controlemammografie of echografie.
 • Wanneer u en uw huisarts een borstgezwel vermoeden, kan er contact opgenomen worden met de borsttelefoon op het nummer 016 80 99 99. Er wordt dan een dringende afspraak geregeld bij dr. Lotte Claes of dr. Maja Vangoitsenhoven. Zij zijn de chirurgen in ons borstzorgteam.
 • Het nummer van de borsttelefoon is 24/24 uur en 7/7 dagen bereikbaar.

                                 Borsttelefoon 016 80 99 99

Verloop borsttraject

Onderzoeken

 • De huisarts verwijst de patiënt door (via borsttelefoon) voor evaluatie tijdens raadpleging bij een gynaecoloog van het borstzorgteam.
 • Er wordt bij de radioloog beeldvorming van borst en oksel gepland (mammografie). Indien nodig wordt ook een biopsie genomen. Met dit weefselstukje wordt nagekeken om welk soort gezwel het gaat.
 • Hierna bespreekt de gynaecoloog de resultaten met de patiënt op de raadpleging.
 • Bij een kwaadaardig gezwel worden bijkomende onderzoeken gepland om na te gaan of er uitzaaiingen zijn. Dit is meestal een bloedname, een foto van de longen, een echo van de lever en een botscan. Soms is ook een MRI-scan nodig.

Bespreking behandelplan

 • Zodra de resultaten bekend zijn, bespreekt het medisch team de beste aanpak voor de patiënt. Niet elke borstkankerpatiënt krijgt dezelfde behandeling. Elke patiënt en elke tumor zijn immers verschillend. Meestal wordt eerst een operatie gepland. De nabehandeling kan bestaan uit chemotherapie, bestraling en/of anti-hormoonbehandeling.
 • Het overleg in het zorgteam verloopt in samenwerking met en volgens de zorgvoorschriften van het Multidisciplinair Borstcentrum van UZ Leuven. Gynaecologen, gynaecologische oncologen, anatoompathologen, nuclearisten en radiologen zijn hierop aanwezig. Ook uw huisarts wordt hiervoor uitgenodigd.
 • Het behandelingsvoorstel wordt met de patiënt besproken op de raadpleging.
 • De patiënt en naaste familie worden mee begeleid door borstverpleegkundige Caroline Gilias. Zij is vertrouwenspersoon en aanspreekpunt doorheen het hele zorgtraject.

Medische behandeling

 • Er wordt een opname voor borstchirurgie gepland. Afhankelijk van de tumorgrootte en ligging, wordt een borstsparende ingreep dan wel een volledige wegname van de borst voorgesteld.
 • Tijdens de ingreep wordt ook de schildwachtklier opgespoord. Dit is de lymfeklier die rechtstreeks in verbinding staat met het gezwel in de borst en als eerste het lymfevocht uit de tumor opvangt. Als de tumor uitzaait, is dat als eerste naar de schildwachtklier. Deze lymfeklier (of lymfeklieren) bevindt zich meestal in de oksel. De schildwachtklierprocedure is een onderzoek om na te gaan of er kankercellen in de schildwachtklier zitten.
 • Het verwijderde weefsel wordt onderzocht. Dit onderzoek duurt ongeveer 10 dagen.
 • Hierna bespreekt het zorgteam de nabehandeling. Die wordt vervolgens uitgebreid met de patiënt besproken op de raadpleging. De nabehandeling kan bestaan uit chemotherapie, bestraling en/of antihormoonbehandeling en is op maat van elke patiënt. Niet iedereen krijgt dus dezelfde combinatie.
 • Indien chemotherapie noodzakelijk is, kan dit in dagziekenhuis Mariëndal.
 • Bij radiotherapie of bestraling zorgen we voor een afspraak in UZ Leuven in een gespecialiseerde bestralingsdienst.
 • Antihormonale behandeling is meestal onder vorm van pillen. Die worden voorgeschreven op de raadpleging.
 • Na de behandeling volgt meestal nog een periode van intensieve opvolging, met regelmatige controles (meestal eerst driemaandelijks, dan zesmaandelijks en nadien jaarlijks) en standaard een jaarlijkse controlemammografie.

Herstelprogramma na borstkanker

Het revalidatieprogramma  ReFit wordt erg aanbevolen. Dit is een trainingsprogramma voor borstkankerpatiënten na de behandeling, met een persoonlijk trainingsschema voor een sneller herstel.

Infofolder ReFit na borstkanker