Acute Geriatrie

Locatie

Campus St.-Jan

1e verdieping
kamers 151-169
Bekijk route in het ziekenhuis

Contact

Geriatrische patiënten

Op Acute Geriatrie verblijven patiënten met een geriatrisch profiel: mensen ouder dan 75 jaar die vaak verschillende ziektebeelden en aandoeningen hebben.

Voorzieningen

De afdeling biedt plaats aan 30 patiënten en beschikt over 9 eenpersoonskamers, 9 tweepersoonskamers en 1 driepersoonskamer. Elke kamer heeft een eigen toilet met wastafel, telefoon en tv. Een douche of een bad kan op de afdeling worden genomen in een badkamer met kantelbaar zitbad. De afdeling heeft een kine- en ergoruimte om patiënten zo veel mogelijk actief te houden.

Belangrijk bij een opname

Thuismedicatie

Het is belangrijk dat wij weten welke medicatie u thuis neemt of onlangs genomen hebt. Overhandig het thuismedicatieformulier bij uw opname aan de inschrijvingsmedewerker van het onthaal. Op dit formulier vemeldt u de correcte benaming van de medicatie, de dosering en frequentie. 
Meer info over thuismedicatie

Zorg of hulp als u weer naar huis gaat

Wij contacteren bij uw opname voor u zo snel mogelijk de dienst Patiëntenbegeleiding. Een medewerker van deze dienst bespreekt dan samen met u en met uw familie of huisarts de gewenste zorg of hulp na uw ontslag uit het ziekenhuis, en legt daarvoor de nodige contacten. Dit is om de overgang van het ziekenhuis naar thuis (of naar een woonzorgcentrum, hersteloord of andere voorziening) zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Multidisciplinair overleg

De geriaters of andere betrokken artsen, verpleging, sociaal verpleegkundige, kinesist, ergotherapeut, diëtist, pyscholoog, verpleegkundige van het palliatief support team bespreken wekelijks in een teamvergadering de toestand van elke patiënt. Dit is om een optimale zorgkwaliteit te verzekeren en de verdere behandeling te bepalen.