RZ Heilig Hart Tienen scoort in peiling patiëntervaring

Vandaag maakten het Vlaams Patiëntenplatform en het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van de Zorg (VIKZ) de resultaten van hun patiëntenpeiling bekend. Tussen 2016 en 2018 werden patiënten in 55 Vlaamse ziekenhuizen systematisch bevraagd over hun ervaringen in het ziekenhuis aan de hand van 28 vragen over verschillende thema’s. RZ Heilig Hart Tienen kreeg een goed rapport en behoort bij de top 6 van ziekenhuizen die het meeste vooruitgang boekten tussen 2016 en 2018.

Tussen 2016 en 2018 steeg de score van RZ Heilig Hart Tienen aanzienlijk op 20 van de 28 bevraagde thema’s, terwijl de resultaten bij andere ziekenhuizen over het algemeen stabiel bleven. “Onze missie is om met elke patiënt vriendelijk, inlevend en professioneel om te gaan.”, vertelt Joeri Dejaeger, hoofd van de dienst Kwaliteit van RZ Tienen. “Dit zien we duidelijk terug in de resultaten van de peiling. Zo geeft 84% aan zich altijd in goede handen te voelen bij onze medewerkers, terwijl het gemiddelde bij andere ziekenhuizen op 79% ligt. We scoren ook bovengemiddeld op vriendelijkheid van artsen en verplegend personeel, en maar liefst 68% van de patiënten geeft ons een tevredenheidsscore van 9/10 of meer. Bij andere ziekenhuizen ligt dit gemiddelde op 59%.

De verbetering ten opzichte van 2016 is te danken aan een doorgedreven beleid op verschillende vlakken. Eén voorbeeld dat de peiling duidelijk illustreert, is dat we aan onze medewerkers vragen om zich aan de patiënt voor te stellen met naam en functie. In 2016 deed 49% van onze medewerkers dit. Na een interne campagne scoorden we in 2018 65%, wat ver boven het ziekenhuisgemiddelde van 41% ligt.”

Een ander opvallend resultaat is de score op patiëntenparticipatie: 47% van de patiënten geeft aan dat medewerkers hen regelmatig aansporen om mee beslissingen te maken over onderzoeken, behandelingen en verzorging terwijl het gemiddelde op 41% ligt. “RZ Tienen hecht veel belang aan de inbreng van patiënten en hun naasten. We werken daarom ook samen met patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen, en hebben projecten lopen om de actieve medewerking van de patiënten te vergroten. Een voorbeeld hiervan is onze ‘3 goede vragen’-campagne met tips om het gesprek met de arts goed voor te bereiden.” 

Een belangrijk werkpunt voor het regionaal ziekenhuis is de patiënt informeren over de kostprijs van een opname. Op dit thema scoorde het ziekenhuis onder gemiddeld. “De laatste peiling in dit rapport dateert van najaar 2018. Sindsdien hebben we stappen ondernomen om de kostprijsinformatie makkelijker beschikbaar te maken: op onze vernieuwde website hebben we een prijsindicatie voor de meest voorkomende behandelingen beschikbaar gemaakt, en we zijn van plan om deze lijst in 2020 nog verder uit te breiden.”

De volledige resultaten van RZ Tienen en andere ziekenhuizen zijn terug te vinden op www.zorgkwaliteit.be