Nieuws

Vanaf nu transfers, opname en ontslag in nieuw elektronisch patiëntendossier KWS

We hebben een eerste mijlpaal genomen richting nieuw elektronisch patiëntendossier. Zondagmiddag 16 juni zijn we overgeschakeld op een eerste module van het Klinisch Werkstation (KWS), het elektronisch patiëntendossier van nexuzhealth. De eerste KWS-module gaat over de verwerking van administratieve gegevens bij opname, transfer en ontslag van de patiënt.

Internationale Dag van het Bedplassen

Vandaag is het de Internationale Dag van het Bedplassen. Bedplassen is een veelvoorkomende medische aandoening en kan ernstige gevolgen hebben voor het gevoel van eigenwaarde en emotioneel welzijn en het dagelijks functioneren van kinderen.

Jaaroverzicht 2018

2018 was het jaar van de dubbele uitdaging! Konden we het kwaliteitsniveau aanhouden en de jarenlang positieve rendementen blijven bewaren?
Ons digitale jaaroverzicht geeft u een terugblik op de cijfers, projecten en realisaties van het voorbije jaar.

Samenwerking met patiëntenverenigingen

RZ Heilig Hart Tienen gaat structureel samenwerken met patiëntenverenigingen. Het ziekenhuis kiest daarmee voor actieve patiëntenparticipatie. Op 3 mei werd een intentieverklaring ondertekend met Trefpunt Zelfhulp en maakte een eerste groep van 7 patiëntenverenigingen kennis met zorgverleners van de betrokken afdelingen.

Vertrouwenspersoon of vertegenwoordiger? Je hebt er recht op

Je mag altijd iemand meevragen als je naar de dokter moet. Je kunt als patiënt een of meerdere vertrouwenspersonen kiezen om je bij te staan. Wil je dat er iemand over je behandeling en zorg beslist als je dit zelf niet meer kunt? Dan duid je een vertegenwoordiger aan. Laat je informeren op de infostand in de inkomhal van Campus Mariëndal en van Medisch Centrum Tienen op woensdag 24 april, van 9.30 tot 12 uur.

Jaarrapport  2018 ombudsdienst

Voor zowat alle diensten daalde in 2018 het aantal klachten. Dat staat te lezen in het jaarrapport van onze ombudsdienst. Het ziekenhuis ontving het afgelopen jaar in totaal 274 klachten via de ombudsdienst. Dat komt neer op 0,08% van alle patiëntencontacten.  

Borstzorg in RZ Tienen

De pers berichtte op 15 maart over 7 ziekenhuizen die zich ‘onterecht’ als borstkliniek voorstellen, hoewel zij daar geen erkenning voor hebben. RZ Heilig Hart Tienen werd hierbij vernoemd. In reactie hierop delen we mee dat ons borstzorgteam nu al werkt zoals een erkend satellietborstcentrum volgens alle protocollen en kwaliteitscriteria van het Multidisciplinair Borstcentrum van UZ Leuven. Het ziekenhuis wacht het einde van het moratorium van de overheid af om erkend te kunnen worden. 

Patiëntenbegeleiding blaast 10 kaarsjes uit

De dienst Patiëntenbegeleiding van RZ Heilig Hart Tienen viert zijn tiende verjaardag. Het team van sociaal verpleegkundigen, psychologen en andere zorgverleners ondersteunt patiënten, familie en mantelzorgers bij een opname in het ziekenhuis tot aan het ontslag.

Proeflezers gezocht

Vindt  u  onze  patiënteninformatie duidelijk? Neem  deel  aan  ons  leescomité.
We zoeken mensen die onze patiëntenfolders willen nalezen en beoordelen. Dat kan gewoon bij u thuis, wanneer het u past.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. Volgende