Welke formulieren moet u vooraf invullen?

  • U ontvangt van uw behandelende arts een infomap voor uw ingreep of onderzoek. In deze map vindt u informatie en formulieren om uw opname voor te bereiden.
  • Geef de ingevulde formulieren bij voorkeur af aan het onthaal of verstuur ze zo snel mogelijk (ten laatste 2 weken voor uw operatie) met de bijgevoegde envelop uit de infomap (geen postzegel nodig).

Formulier thuismedicatie

Op het formulier thuismedicatie noteert u de medicatie die u thuis neemt of recent hebt genomen. Laat u hierbij eventueel helpen door uw huisarts.
Hoe stelt u een medicatielijst op?

Toestemmingsformulier

Met deze verklaring bevestigt u dat u goed geïnformeerd bent over en toestemming geeft voor de behandeling en of operatie voorgesteld door uw arts.

Preoperatieve vragenlijst

De preoperatieve vragenlijst bevat informatie over uw gezondheidstoestand, mogelijke allergieën enz.  en is van belang voor een goed verloop van de operatie. Laat u eventueel helpen door uw huisarts bij het invullen. 

Opgelet!
Indien u de formulieren uit de infomap pas 10 werkdagen voor de ingreep kunt terugsturen, mag u ze niet meer versturen. U geeft de ingevulde formulieren dan gewoon af aan het onthaal. In uiterste nood brengt u ze mee op de dag van de ingreep. Op die manier zijn we zeker dat we over de nodige informatie kunnen beschikken voor de ingreep.