Arteriografie

Een arteriografie is een radiologisch onderzoek waarbij er röntgenfoto's gemaakt worden van de bloedvaten met behulp van contrastvloeistof.

Doel van het onderzoek?

Met een arteriografie kan de vaatspecialist de juiste graad van de vernauwing of stenose in de slagaders inschatten.

Wanneer is het onderzoek aangewezen?

 • Een arteriografie is aangewezen bij patiënten met een vernauwde slagader en wordt ook uitgevoerd om kleine bloedvaten in het onderbeen te beoordelen.
 • Een arteriografie wordt ook vaak gebruikt om een ‘onder-de-knie’ overbrugging optimaal voor te bereiden.
 • Het grote voordeel van een arteriografie is dat eventuele letsels gelijktijdig kunnen behandeld worden met een ballondilatatie of stenting tijdens het onderzoek zelf.

Duur van het onderzoek?

Dit onderzoek duurt 15 tot 30 minuten afhankelijk van de bevindingen.

Hoe verloopt het onderzoek?

 • Een arteriografie is een radiologisch onderzoek waarbij er röntgenfoto's gemaakt worden van de bloedvaten met behulp van contrastvloeistof.
 • Dit onderzoek gebeurt volledig onder lokale verdoving.
 • De arts prikt een slagader in de lies aan (normaal gezien aan één zijde). Doorheen de naald wordt vervolgens een voerdraad ingebracht.
 • Over deze voerdraad brengt de arts een toegangsslangetje in de liesader. Via dit toegangsslangetje kan de katheter (dun slangetje) in de te onderzoeken ader worden gebracht. Er kunnen verschillende katheters via het toegangsslangetje in de ader worden opgeschoven om verschillende zijtakken te katheteriseren.
 • Via de katheters wordt zo lokaal contraststof of kleurstof ingespoten. Tijdens de contrastinspuiting wordt de binnenkant van de bloedvaten zichtbaar gemaakt. Zo kan de arts de verstopping juist beoordelen op de röntgenbeelden.
 • Het onderzoek is volledig pijnloos, uitgezonderd het aanprikken zelf.
 • Wanneer de beelden gemaakt zijn, wordt het katheter verwijderd en wordt het prikgaatje in de slagader in de lies dichtgedrukt om een eventuele bloeding te stelpen.
 • De patiënt moet gedurende een aantal uren bedrust houden en mag nadien het ziekenhuis verlaten.