Geneeskunde 1

Locatie

Campus Mariëndal

3e verdieping
kamers 301-322
Bekijk route in het ziekenhuis

Contact

Inwendige geneeskunde

Op Geneeskunde 1 verblijven patiënten met longaandoeningen of ziekten van het maagdarmstelsel, de lever en de galblaas.

Voorzieningen

De afdeling biedt plaats aan 30 patiënten en beschikt over 8 eenpersoonskamers en 11 tweepersoonskamers. Elke kamer heeft een toilet met wastafel, telefoon, televisie en gratis wifi. De eenpersoonskamers hebben ook een koelkastje.  

Belangrijk bij een opname

Thuismedicatie

Het is belangrijk dat wij weten welke medicatie u thuis neemt of onlangs genomen hebt. Op het thuismedicatieformulier vemeldt u de correcte benaming van de medicatie, de dosering en frequentie. Overhandig dit formulier bij uw opname aan de inschrijvingsmedewerker van het onthaal. 
Meer info over thuismedicatie

Multidisciplinair overleg

De behandelende artsen, verpleging, sociaal verpleegkundige, kinesist, diëtist, pyscholoog en verpleegkundigen van het palliatief support team en het geriatrisch support team bespreken wekelijks in een teamvergadering de toestand van elke patiënt. Zij verzekeren zo een optimale zorgkwaliteit en bepalen de verdere behandeling.

Zorg of hulp als u weer naar huis gaat

Wij contacteren bij uw opname voor u zo snel mogelijk de dienst Patiëntenbegeleiding. Een medewerker van deze dienst bespreekt samen met u en met uw familie of huisarts de gewenste zorg of hulp, en legt daarvoor de nodige contacten. Zo kan de overgang van het ziekenhuis naar thuis (of naar een woonzorgcentrum, hersteloord of andere voorziening) vlot verlopen.