Stroke unit

Locatie

Campus Mariëndal

1e verdieping
Bekijk route in het ziekenhuis

Contact

Beroertezorg

De stroke unit is een gespecialiseerde eenheid voor beroertezorg. Bij een hersenberoerte zijn de eerste dagen cruciaal om snel een diagnose te stellen en zo de patiënt sneller te behandelen. Op de stroke unit zijn intensievere neurologische observaties mogelijk en kan sneller ingegrepen worden bij eventuele complicaties.

Voorzieningen

De afdeling beschikt over 2 tweepersoonskamers  met speciale apparatuur voor verhoogde bewaking. De verpleegpost ligt tegenover de patiëntenkamers en is voorzien van grote ramen. Zo  zijn de patiënten continu in het gezichtsveld van de verpleging.

Belangrijk bij een opname

Thuismedicatie

Het is belangrijk dat wij weten welke medicatie de patiënt thuis neemt onlangs genomen heeft. Bij patiënten die met spoed worden opgenomen, kan de verpleegkundige de familie vragen om het thuismedicatieformulier in te vullen. Het is belangrijk om de correcte benaming van de medicatie, de dosering en frequentie te noteren.
Meer info over thuismedicatie

Revalidatie

Onze kinesisten starten binnen 48 uur met revalidatieoefeningen, onder toezicht van de revalidatieartsen. De logopedisten oefenen de spraak- en slikfunctie. Indien endoscopisch slikonderzoek nodig is, gebeurt dit in samenwerking met de NKO-arts. Ook sociaal verpleegkundigen, psychologen, ergotherapeuten en diëtisten zijn betrokken bij de revalidatie. Een snelle multidisciplinaire aanpak biedt patiënten de beste kansen op goed herstel.