Internationaal kwaliteitslabel voor ons ziekenhuis

Ons ziekenhuis heeft het internationale NIAZ-Qmentum label behaald. De accreditatie volgt na een uitgebreide audit die van 6 tot 9 juni plaatsvond op de campussen in Tienen en Aarschot. Een extern expertenteam heeft de algemene en zorgprocessen in het ziekenhuis grondig doorgelicht en een positieve beoordeling gegeven.

We zijn erg blij met het kwaliteitslabel. Het is een erkenning voor de inspanningen van onze medewerkers en de garantie voor patiënten dat ze bij ons kwalitatieve en veilige zorg krijgen!

NIAZ-Qmentum

NIAZ-Qmentum is een internationaal accrediteringsprogramma in de gezondheidszorg. De accreditatie wordt uitgereikt door het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ), een onafhankelijke instelling die kwaliteitsnormen voor de zorgsector ontwikkelt en zorginstellingen hierop toetst. Het gaat over specifieke zorgdomeinen zoals onder meer operatieve zorg, medische beeldvorming, spoedhulp, kankerzorg, revalidatiezorg, verloskundige zorg, maar ook over leiderschap en voorbereid zijn op noodsituaties en rampen. Een accreditatie is voor vier jaar geldig, waarna een volledige hertoetsing plaatsvindt. Tussentijds gaat het NIAZ de voortgang van de afgesproken verbeterpunten na en moet het ziekenhuis zich op de nieuwe (zwaardere) versie van de normensets voorbereiden.

Doorlichting

Van 6 tot 9 juni streek een zevenkoppig team van experten uit de gezondheidszorg neer op onze campussen in Tienen en Aarschot voor een uitgebreide audit. Ze bekeken of de processen in onze zorg- en dienstverlening goed en veilig georganiseerd zijn. Hiervoor volgden de auditoren het traject van een aantal patiënten in ons ziekenhuis en namen alle bijhorende procedures en werkinstructies onder de loep. Ze controleerden bijvoorbeeld hoe we in ons ziekenhuis omgaan met incidenten of met reiniging en sterilisatie van instrumenten. Ook ons kwaliteitssysteem zelf werd beoordeeld: gebeuren er interne kwaliteitscontroles en -metingen, streven we structureel naar continue kwaliteitsverbetering? In totaal werden op de werkvloer 2300 normen afgetoetst in 19 domeinen. 

Uitstekende resultaten

Op 18 augustus ontvingen we de bevestiging dat ons ziekenhuis glansrijk is geslaagd. We hebben het vooropgestelde kwaliteitsniveau ruimschoots behaald. Algemeen directeur, dr. Hans Struyven: “Onze zorg voldoet voor 100% aan de vereiste instellingsrichtlijnen, de zgn. VIR’s. Dit zijn richtlijnen voor bijvoorbeeld infectiepreventie, patiëntenidentificatie, controle en bewaring van (hoogrisico)medicatie, gebruik van de operatiechecklist, trombosepreventie, valpreventie en doorligwonden voorkomen… Maar zeer weinig ziekenhuizen slagen hier in bij hun eerste accrediteringsaudit. Op de normen met hoge prioriteit halen we 95% (vereiste score 90%). We zijn erg blij dat we het kwaliteitslabel beet hebben voor de komende vier jaar. Het is een erkenning voor al onze inspanningen maar ook een bevestiging voor patiënten en huisartsen dat ze kunnen vertrouwen op veilige en kwalitatieve zorg in ons ziekenhuis.”

De auditoren gaven ook extra complimenten voor ons goed uitgebouwd kwaliteits- en veiligheidssysteem, de grote jobbetrokkenheid en voelbare VIP-cultuur (onze missie: vriendelijke, inlevende en professionele zorg) en de EWS-monitors. Met deze Early Warning System monitors controleren en registreren verpleegkundigen meermaals per dag de vitale parameters (bv. ademhaling, hartslag, bloeddruk en temperatuur) bij de patiënt, en kan aan de hand van een automatisch berekende EWS-score een achteruitgang van de ziektetoestand sneller worden herkend.

Continu verbeteren

Deze accreditatie is naast een enorme beloning, ook een belangrijke schakel in onze verbetercyclus. We gaan nu met de verbeterpunten uit het rapport aan de slag want ons einddoel blijft de best mogelijke en veilige zorg aan onze patiënten leveren. Dat is een continu proces.