RZ Tienen verbetert patiëntenervaring tijdens tweede covidpiek dankzij feedbackmoment

Op 30 september organiseerde RZ Tienen een feedbackmoment voor patiënten en familieleden die tijdens de eerste covid-golf in contact kwamen met het ziekenhuis. Het regionale ziekenhuis hoopte zo zicht te krijgen op haar werkpunten en vervolgens een betere ervaring te kunnen bieden aan patiënten en familie.

“Dat is ook gelukt” vertelt Eva Marie Castro, diensthoofd kwaliteit. “Op het feedbackmoment kwamen verschillende werkpunten aan het licht: het traject voor een opname duurde volgens enkele deelnemers te lang, onze bezoekregeling werd als te strikt ervaren en nazorg voor patiënten en familieleden bleek onvoldoende georganiseerd. We zijn intern meteen aan de slag gegaan met deze feedback. Zo is onze bezoekregeling tijdens de tweede piek flexibeler gebleven, zonder aan veiligheid in te boeten. Bovendien hebben we in samenspraak met de eerste lijn de eerste stappen gezet om een zorgtraject voor covid-patiënten te ontwikkelen en zo het nazorgtraject te verbeteren. In dat kader start onze dienst Patiëntenbegeleiding bijvoorbeeld een callcenter op: covidpatiënten krijgen enkele dagen na hun ontslag telefoon, om zo eventuele noden te bespreken.”

Om nog meer inzichten te verzamelen en te polsen naar nieuwe ervaringen van patiënten en familie, plant het ziekenhuis een tweede feedbacksessie op woensdag 16 december. Wie interesse heeft om mee te werken, kan zich hier inschrijven.