Vrijwilligers gezocht

Zoals in elke zorginstelling zijn ook in RZ Heilig Hart Tienen helpende handen altijd welkom. Een bezoekje brengen, een luisterend oor bieden, patiënten wegwijs maken in het ziekenhuis … Aan zinvol werk geen gebrek en daarom gaat het ziekenhuis actief op zoek naar enthousiaste vrijwilligers.

Martine Permantier, coördinator vrijwilligerswerk RZ Heilig Hart Tienen: “Ons ziekenhuis kan momenteel al rekenen op een 40-tal vrijwilligers, stuk voor stuk geëngageerde mensen met een hart voor onze patiënten. Wij zetten vrijwilligers in op heel wat afdelingen. Op de kinderafdeling bijvoorbeeld houden ze ouders gezelschap als hun kindje een ingreep ondergaat. We hebben ook vrijwilligers op geriatrische afdelingen: ze gaan langs bij patiënten die weinig of geen bezoek ontvangen, maken een babbeltje of lezen de krant of een boek voor. Op veel plaatsen in het ziekenhuis is er nood aan gezelschap of een luisterend oor.” 

Vrijwilligers zijn collega's

Vrijwilligers herken je aan hun badge waarop hun naam en de vermelding ‘vrijwilliger’ staan. Enkel op de verpleegafdelingen dragen ze een uniform. “Vrijwilligers zijn bij ons collega’s, medewerkers zoals de andere medewerkers. Ze worden door hun ‘vaste’ collega’s – die hun ondersteuning goed kunnen gebruiken - op handen gedragen. We nodigen onze vrijwilligers ook telkens uit op ons personeelsfeest en de nieuwjaarsreceptie, als blijk van waardering voor hun belangeloze inzet. We willen dat ze zich thuis voelen in ons ziekenhuis”, licht Martine Permantier toe. 

Kennismakingsgesprek

Coördinator Werving & Selectie, Silvia Vandael: “Geregeld krijgen we spontane sollicitaties, meestal van mensen die met pensioen zijn en in hun vrijgekomen tijd zinvol werk willen doen. Vrijwilligerswerk kan ook voor mensen die wegens ziekte niet op de gewone arbeidsmarkt terechtkunnen, een mooie oplossing zijn. In een gesprek peilen we naar motivatie en we kijken welke taken kandidaat-vrijwilligers graag opnemen en op welke dag(en) ze beschikbaar zijn. Het is belangrijk dat vrijwilligers sociaalvoelend zijn.”

Elke vrijwilliger tekent een vrijwilligersovereenkomst met het ziekenhuis waarin alle afspraken over het onbezoldigde engagement en de verzekering worden vastgelegd. “Nadien, als ze bij ons al aan de slag zijn, volgen er nog gesprekken om te zien hoe alles loopt. Wij hechten veel belang aan een goede ondersteuning voor een langdurige samenwerking”, aldus Silvia Vandael.

Voldoening

In RZ Heilig Hart Tienen zijn de vrijwilligers overwegend vrouwen, maar er werken toch ook een vijftal mannen. Ernest Cielen uit Lubbeek is een van hen. Hij werkt twee halve dagen per week als vrijwilliger aan het onthaal van Medisch Centrum Tienen, en dit al bijna twee jaar. “Ik help de mensen met hun elektronische inschrijving. Voor oudere mensen is inschrijven via een computer vaak een grote stap. Of ik breng patiënten naar de juiste wachtzaal. Ik spreek een vlot mondje Frans dus ook Franstalige patiënten kan ik makkelijk wegwijs maken. Anderen helpen geeft me veel voldoening. Het zit in onze familie. Mijn broers en zussen, we doen allemaal vrijwilligerswerk. Onze broer is gehandicapt en we beseffen dus zeer goed dat de nood aan helpende handen zeer groot is in de zorgsector. Na mijn pensioen heb ik me dan ook direct aangeboden als vrijwilliger.”

Luisteren

Een halve dag per week trekt de Tiense Janine De Ridder uit voor haar vrijwilligerswerk in RZ Heilig Hart Tienen, naast andere vrijwilligerstaken in een rusthuis en als huiswerkbegeleidster. Op de kinderafdeling staat ze klaar met een kop koffie en luisterend oor voor ouders die met hun kindje op de afdeling verblijven. “De verpleging tipt mij om langs te gaan op een kamer als ze weten dat een ouder of grootouder het moeilijk heeft. Ik weet dat het deugd kan doen om eens te kunnen babbelen, als je ongerust bent. Mijn moeder was dementerend en die gesprekjes met de vrijwilligers betekenden veel voor mij. Nu kan ik iets terugdoen door naar anderen te luisteren.”

Mensen die zich na het lezen van dit artikel geroepen voelen en die tijd kunnen vrijmaken, zijn dus van harte welkom als vrijwilliger in ons ziekenhuis. Zij kunnen een motivatiebrief sturen naar het ziekenhuis ter attentie van Silvia Vandael of op sollicitaties@rztienen.be. Vacatures voor vrijwilligers en contactgegevens staan op www.rztienen.be/vacatures.