Werkzaamheden voor nieuwe gespecialiseerde eenheid beroertezorg

Op dit ogenblik zijn de werkzaamheden voor een gespecialiseerde eenheid voor beroertezorg volop aan de gang op Campus Mariëndal. Iedere dag krijgen 52 mensen in België een beroerte.

In de westerse wereld is een beroerte of CVA zelfs de derde doodsoorzaak. Hoe sneller de persoon behandeld kan worden op een gespecialiseerde eenheid voor beroertezorg of stroke unit, hoe groter de kans op goed herstel of overleven.

CVA staat voor cerebrovasculair accident en betekent letterlijk: ongeluk in de hersenen als gevolg van een bloedvatprobleem. Een CVA wordt veroorzaakt door een lek (hersenbloeding) of een blokkering van een bloedvat dat belangrijk is in de bloedtoevoer naar de hersenen (herseninfarct), dit laatste meestal door een bloedklonter (trombose). Veel van de patiënten die het overleven, blijven invalide.

Onmiddellijk reageren

Door snel een beroerte te herkennen en meteen in te grijpen kan de schade aan de hersenen beperkt blijven. Symptomen waardoor iedereen een beroerte kan herkennen, zijn: een scheve mond, plotse verlamming of krachtvermindering van arm (of been), onduidelijk spreken. Vertoont iemand in je omgeving één of meer symptomen, reageer dan onmiddellijk en bel direct 112. Hoe sneller de persoon behandeld kan worden op een gespecialiseerde eenheid voor beroertezorg of stroke unit, hoe groter de kans op goed herstel of overleven. 

Stroke unit op komst

De werkzaamheden voor zo’n stroke unit zijn volop aan de gang op Campus Mariëndal. Vanaf begin volgend jaar kunnen patiënten die door een CVA of hersenberoerte worden getroffen er terecht in speciaal uitgeruste bewakingskamers. Ze krijgen er een verhoogde hartbewaking met monitors en gespecialiseerde zorg van een multidisciplinair team van zorgverleners. De afdeling komt op de eerste verdieping, in het verlengde van de afdeling Telemetrie en zal plaats bieden voor vier patiënten.