Wat is nexuzhealth en wat is mynexuzhealth?

  • Nexuzhealth is een medisch samenwerkingsverband tussen een aantal Vlaamse ziekenhuizen dat het mogelijk maakt om uw medisch dossier te delen met behandelende zorgverleners in deze ziekenhuizen. Nexuzhealth-ziekenhuizen gebruiken hetzelfde systeem van elektronisch patiëntendossier. Als u behandeld wordt in een nexuzhealth-ziekenhuis, wordt uw patiëntendossier gedeeld met uw zorgverleners in dat ziekenhuis. De lijst van nexuzhealth-ziekenhuizen groeit nog steeds. U vindt een actueel overzicht op www.nexuzhealth/partners. Lees meer over het ontstaan van nexuzhealth en de voordelen van een gedeeld patiëntendossier.
  • Mynexuzhealth is een beveiligde webapplicatie en app voor patiënten van al deze partners waarmee u toegang krijgt tot uw medisch dossier. U vindt er onder andere uw medische verslagen, afspraken, facturen, radiologisch beeldmateriaal enz. Log in op de website mynexuzhealth.be of download de app.