Belangstellingsformulier

Hebt u interesse om als vrijwilliger een bijdrage te leveren in RZ Tienen? Vul dan onderstaand formulier in. De coördinator vrijwilligerswerk maakt een afspraak met u voor wederzijdse kennismaking.

Infosessies
U kunt ook altijd deelnemen aan een infosessie over vrijwilligerswerk in ons ziekenhuis. De eerstvolgende sessie vindt plaats op  donderdag 17 oktober om 14 uur in Campus Mariëndal. Inschrijven via events@rztienen.be

Belangstellingsformulier vrijwilligerswerk

Hebt u al eerder vrijwilligerswerk gedaan? *