Ons aanbod

In RZ Heilig Hart Tienen vind je een inspirerend en motiverend werkklimaat. Wij stimuleren samenwerking, persoonlijke ontwikkeling en zin voor verantwoordelijkheid. Wij voeren een proactief humanresourcesbeleid gebaseerd op eerlijkheid, wederzijds vertrouwen en respect. Personeelsleden en artsen die vriendelijk, inlevend en professioneel met elkaar omgaan en zin voor initiatief hebben, spelen hierin een cruciale rol.

Groei en ontwikkeling

 • We zijn een middelgroot ziekenhuis in volle ontwikkeling. We besteden veel aandacht aan de groei- en ontwikkelingsmogelijkheden van onze medewerkers.
 • Via specifieke trainingen willen we de competenties van onze medewerkers verder ontwikkelen. Een modern en competentiegericht personeelsbeleid vormt hiervoor de basis.
 • We hebben een ruim en gevarieerd vormingsaanbod (zowel intern als extern) aan professionele en persoonlijkheidsvormende opleidingen.
 • Bij ons kun je de brugopleiding van A2 of gegradueerde verpleegkundige naar bachelor verpleegkundige volgen met betaalde interne stages.

Optimale balans tussen werk en privéleven

 • Met personeelsvriendelijke uurroosters streven we naar een goed evenwicht tussen het professionele en familiale of sociale leven van onze medewerkers. In de laatste tevredenheidsenquête bij onze medewerkers in 2016 vond 88% van onze medewerkers zijn werkuren gunstig en gaf 93% aan dat er voldoende rekening wordt gehouden met de verlofwensen.
 • Wij willen tegemoet komen aan de wens om deeltijds te werken. Onze personeelsleden kunnen kiezen uit verschillende arbeidsregimes, bv. 80%, 75%, 60% of 50%, en verschillende werkroosters.
 • Alle bestaande vormen van loopbaanvermindering en ouderschapsverlof zijn mogelijk. In ons ziekenhuis werd de maximale drempel, die bepaalt hoeveel werknemers er tegelijkertijd in tijdskrediet kunnen gaan, verhoogd tot 8% van het totaal aantal werknemers in plaats van de wettelijke 5%-drempel.
 • Onze personeelsleden kunnen voor de opvang van hun kinderen van 0 tot 3 jaar gebruik maken van het kinderdagverblijf De Hartjes. De Hartjes is elke dag geopend van 6.30 tot 18.30 uur en bevindt zich op Campus Mariëndal.

Gunstige vakantieregeling

 • Wij geven bovenop de wettelijke vakantiedagen 1 extra vakantiedag en 1 extra feestdag (11 juli).
 • In totaal beschikt elk personeelslid dus over 36 vrije dagen (20 wettelijke vakantiedagen, 4 CAO-dagen, 10 officiële feestdagen en 2 bijkomende vakantiedagen).
 • Na 5 jaar effectieve dienst komt er 1 vakantiedag (pro rato je arbeidsduur) bij. Daarna krijg je 1 extra dag na ieder bijkomende 5 jaar effectieve dienst tot een maximum van 5 dagen.
 • Vanaf 45 of 50 jaar komen er nog vakantiedagen (dagen arbeidsduurvermindering) bij naargelang de inhoud van de job.

Gunstige loon- en arbeidsvoorwaarden

 • Alle relevante anciënniteit die je hebt opgebouwd bij vorige werkgevers wordt volledig overgenomen.
 • Bovenop het loon kun je afhankelijk van je salarisschaal nog extra vergoedingen zoals de haard- en standplaatsvergoeding ontvangen.
 • De toeslagen voor onregelmatige prestaties zijn: 56% op zon- en feestdagen, 26% voor zaterdagprestaties en 35% voor nachtprestaties. Bovendien hebben wij ook een premie van 35% voor avonddiensten.
 • In ons verloningspakket zit een verzekering gewaarborgd loon en een heel degelijke hospitalisatieverzekering.
 • In onze sector krijg je ook vakantiegeld, een eindejaarspremie, aangevuld met een attractiviteitspremie.
 • Het ziekenhuis geeft extra waarderingsspremies vanaf 10 jaar anciënniteit.
 • Het openbaar vervoer voor je woonwerkverkeer wordt door het ziekenhuis terugbetaald (trein en bus 100%). Wie met de fiets naar het werk komt, krijgt een extra fietsvergoeding.
 • In onze campuscafetaria’s kun je aan uiterst democratische prijzen warme en koude maaltijden eten. Koffie en soep van de dag zijn gratis voor alle personeelsleden. Voor broodjes en warme maaltijden gelden speciale personeelsprijzen.

Aandacht voor informatie en communicatie

 • Wij vinden het belangrijk om onze medewerkers te betrekken bij de verdere uitbouw van het ziekenhuis. Hierin speelt informatie en communicatie een belangrijke rol.
 • Via het intranet communiceren wij de dienstmededelingen en nieuwsbrieven van de directie. Deze elektronische communicaties worden ook geprint en op de uithangborden gehangen.
 • Openstaande vacatures worden intern gecommuniceerd via het uithangbord van de dienst HR en extern op onze website.
 • Ons personeelsblad Hartelijk wordt voor en door medewerkers van het ziekenhuis geschreven. Het verschijnt 3 x per jaar met nieuws van op de werkvloer.
 • Regelmatig werkoverleg tijdens teamvergaderingen vinden wij een belangrijke factor in kwaliteitsverbetering en procesmanagement.
 • Je hebt ieder jaar een samenwerkingsgesprek met je leidinggevende.
 • Er zijn diverse themagebonden stuur- en werkgroepen actief, onder meer rond kwaliteit, wondzorg, ziekenhuishygiëne, ICT…
 • Bij de aankoop van belangrijke materialen plannen wij eerst een testfase op de betrokken afdeling(en). Daarna vragen wij de mening van de medewerkers.
 • Via tweejaarlijkse tevredenheidsenquêtes willen wij de mening van onze personeelsleden kennen. Op basis van de resultaten kunnen wij verbeteracties opstellen.

Moderne infrastructuur

 • Wij zorgen voor een duurzame infrastructuur en een eigentijdse accommodatie voor iedere patiënt, arts en personeelslid. Dit bevordert het genezingsproces en creëert een gezond werkklimaat.
 • Ons duurzaam financieel beleid maakt investeringen in personeelsleden en artsen, infrastructuur en medische apparatuur mogelijk.
 • Vooral op het vlak van medische beeldvorming hebben we de voorbije jaren sterk vernieuwd. Voorbeelden daarvan zijn de MRI-scanner, hoogtechnologische toestellen voor echografie, digitale radiologietafels, en de SPECT/CT-scanner. Onze dienst Radiologie werd volledig gedigitaliseerd.
 • Dankzij nieuwe technieken en technologie kunnen steeds meer operaties en andere behandelingen in dagopname gebeuren. Het operatiekwartier van het chirurgisch dagziekenhuis in ons medisch centrum is volledig vernieuwd en uitgebreid.
 • We hebben ook fors geïnvesteerd in de informatica-infrastructuur.
 • Ons ziekenhuis wil op termijn naar één enkele campus in Tienen evolueren.  Momenteel worden verschillende locatiemogelijkheden in Tienen onderzocht.

Actieve personeelsvereniging

 • Leden van de personeelsvereniging Vriendenkring RZ Heilig Hart Tienen, krijgen korting in een aantal winkels.
 • Bij speciale gebeurtenissen ontvangt elk lid een mooie attentie.
 • Leden, maar ook niet-leden, kunnen altijd deelnemen aan de activiteiten van de vereniging. Een leuke manier om andere collega’s buiten het werk te leren kennen.

Vlotte bereikbaarheid

 • Werken in RZ Heilig Hart Tienen is werken in een filevrije omgeving.
 • Onze campussen zijn vlot bereikbaar met de wagen en het openbaar vervoer.
 • Campus Mariëndal bevindt zich op amper 10 minuten wandelen van het treinstation.
 • De Tiense campussen liggen tegen de ring rond Tienen, ter hoogte van de Albertvest.
 • Medewerkers die met de auto komen, kunnen gebruik maken van de gratis personeelsparking.
 • Je fiets kun je kwijt in een overdekte en beveiligde fietsenstalling.

Snel thuis in ons ziekenhuis

 • Wij vinden het belangrijk dat je je snel thuis voelt in ons ziekenhuis. Daarom voeren we een actief onthaalbeleid.
 • Nieuwe collega’s krijgen een peter of een meter. Deze collega staat je met raad en daad bij en maakt je wegwijs in ons ziekenhuis.
 • Tijdens twee introductiedagen leren nieuwe medewerkers de werking van ons ziekenhuis kennen via korte workshops en presentaties. Je brengt een uitgebreid bezoek aan de campussen Mariëndal en St.-Jan tijdens deze tweedaagse.

Bekijk onze vacatures